Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

RhoVac: RhoVac erhåller godkännande i Belgien och Tyskland för start av klinisk fas IIb-studie

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 10 januari 2020, att bolaget
erhållit godkännande från belgiska FAMHP (Federal Agency for
Medicines and Health Products) och tyska Federal Inistute for
Vaccines and Biomedicines för start av klinisk fas IIb-studie i
prostatacancer, en multicenterstudie som har beteckningen RhoVac-002
("BRaVac"). Fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie,
som förväntas rekrytera minst 175 patienter i EU samt i USA. RhoVac
har sedan tidigare erhållit godkännande i Danmark och Finland.

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad
studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med
läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utveckling av
avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling, mätt som
en begränsad utveckling av PSA (Prostate Specific Antigene) hos de
aktivt behandlade patienterna jämfört med kontrollgruppen
(placebogruppen). Fas IIb-studien är en internationell
multicenterstudie, som förväntas rekrytera minst 175 patienter i EU
samt USA. Ambitionen är att alla patienter ska vara rekryterade mot
slutet av Q3 2020. Resultatrapporteringen avseende det primära målet
i studien förväntas under H2 2021. RhoVac har sedan tidigare erhållit
godkännande från Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den 10 januari 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac®har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har
RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att
inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-erhaller-godkannande-i-belgie...
https://mb.cision.com/Main/13747/3006172/1172547.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.