Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

RhoVac: RhoVac rapporterar delresultat om immunologiskt svar med RV001

Idag, 18 november 2019, rapporterar RhoVac AB ("RhoVac") delresultat
från pågående immunologiska studier vid University of Tübingen i
Tyskland. Slutsatsen är att behandling med RV001 kan aktivera CD4+
T-celler och även CD8+ T-celler.

I juli 2019 publicerade RhoVac resultat från uppföljningsstudien från
den kliniska fas I/II-studien och i förhållande till det
immunologiska svaren kunde man dra slutsatsen att 18 patienter visade
signifikant behandlingsrelaterat immunologiskt svar efter avslutad
behandling. De 18 patienterna visade även signifikant svar vid 3-, 6-
och 9-månaders uppföljning. Vid 12 månadsuppföljningen uppvisade 17
av de 18 svarande patienterna fortfarande signifikant immunologiskt
svar.

Pågående immunologiska studier vid universitetet i Tübingen bekräftar
nu att behandling med RV001 kan aktivera CD4+ T-celler och även CD8+
T-celler. Bekräftelsen av att läkemedelskandidaten RV001 kan aktivera
CD4+ T-celler är en viktig egenskap för det kliniska värdet av
behandlingen. En rad vetenskapliga publikationer har pekat på vikten
av denna egenskap och några av dess publikationer är refererade
nedan:

· Doonan et al (2010), visade att aktivering av CD4+ T-celler krävs
för att stimulera och förlänga CD8+ T-cell svaret och för utveckling
av långvarig tumörspecifikt minne hos T-celler.

· Quezeda et al (2010) visar i deras studie viktigheten av CD4+
T-cell svaret; särskilt dom cytotoxiska CD4+ T-cellerna, vid
behandling av cancer med immunoterapi. I samma studie visar dom också
att T-celldifferentiering in vivo (i kroppen) kan vara en fördel
jämfört med differentiering och expandering in vitro (i
laboratoriet).

· Haabeth et al (2014) drog också slutsatsen att förutom CD8+
T-celler, som är kända för att kunna eliminera cancerceller, har även
CD4+ T-celler förmågan att direkt eliminera tumörer via MHC-klass II
receptorer (signalvägen kopplad till CD4+ T-celler). Dessutom har
CD4+ T-celler förmågan att eliminera tumörceller indirekt via
frisättningen av immunmodulerande molekyler som aktiverar omgivande
immunceller.

Av dessa skäl måste signalvägen kopplad till CD4+ T-celler användas
vid immunologisk behandling av cancer, för att ett högt kliniskt
värde vid behandlingen skall kunna säkerställas, och delresultaten
indikerar starkt att RV001 är väl kapabelt till detta.

Kommentar från RhoVacs VD, Anders Månsson:- Bekräftelse av det
immunologiska svaret som ligger till grund för detta delresultat, är
uppenbarligen viktiga data för den pågående utvecklingen av
läkemedelskandidaten RV001. Jag ser fram emot det fortsatta
samarbetet med teamet vid Universitet i Tübingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den 18 november 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har
RhoVac startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att
inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-rapporterar-delresultat-om-im...
https://mb.cision.com/Main/13747/2966808/1146022.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.