Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Ricoh Sverige AB: Fyra tips om digital transformation

Av Nicola Downing, CFO, Ricoh Europe

Ricoh Sverige, Solna den 22 augusti 2017
Digital transformation har under flera års tid varit ett problem för
såväl stora som små företag. I grund och botten handlar det om att
förnya affärsverksamheterna för att kunna dra full nytta av den
digitala teknologin. Detta är i de flesta fall ingen enkel process
och inget digitalt transformationsprojekt är det andra likt. Så det
är av avgörande betydelse att man inte tänker i gamla hjulspår när
det handlar om transformation. Ett bra exempel på progressiv digital
transformation är Teslas beslut
(https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you) att släppa
sina elbilspatent fria för hela branschen. Detta bidrog till att
bolaget kunde göra sin teknologi till industristandard och dra fördel
av en snabbt växande elbilsindustri.

En undersökning beställd av Ricoh research
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/eu/world-of-change/) visar
att det finns en i stort sett samstämmig syn på digitaliseringens
betydelse. 95 procent av alla medelstora företag (50-500 anställda) i
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien tror att en
digitalisering av verksamheten kommer att ge affärsmässiga fördelar.
Mot denna bakgrund är det oundvikligt att alla företag kommer att
behöva anpassa sig till den nya digitala teknologin här och nu. Så
här går du tillväga:

Informera tydligt om alla era prioriteringar

Medarbetarna i europeiska företag är väl medvetna om värdet i
digitalisering. Vår undersökning visar att 61 procent
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/eu/world-of-change/) av
medarbetarna vill att deras ledning ska använda sig av ny teknologi
för att bättre kunna möta de makroekonomiska förändringarna inom
deras branscher. Men liksom inför alla större förändringar eller
initiativ är det ytterst viktigt att de högsta cheferna behärskar
konsten att kommunicera. Dina anställda kommer att påverkas starkt av
den digitala transformationen. Det är angeläget att man håller alla
kommunikationskanaler öppna och är ärlig mot personalen om
framgångar, resultat och påverkan. Det går inte att göra allt på en
och samma gång. När du prioriterar måste du försäkra dig om att
personalen förstår vad du gör och varför.

Känn din verksamhet och lyssna på dina anställda

Trots att mycket har sagts om digitaliseringens fördelar finns det
många företag som fortfarande kämpar med att få till stånd en
effektiv transformation av sina kärnprocesser. Ett intressant faktum
är att 91 procent av cheferna för medelstora företag
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/eu/middle-child-syndrome/)
förväntar sig en svårare digitaliseringsprocess än stora och små
företag gör. Vi inom Ricoh Europe har tagit oss an och klarat av
dessa utmaningar och vår verksamhet står idag starkare än någonsin.
Under hela denna process tappade vi aldrig fokus på vilken typ av
organisation vi i grund och botten är.

Att agera som om det handlar om en nystart är ingen bra idé och skulle
till och med kunna få förödande konsekvenser. Det måste finnas en
balans mellan kraven på bra företagsledning och alla innovativa
djärva idéer som kan visa sig vara värdefulla. Det är också viktigt
att de i många fall stelbenta hierarkier som finns inom stora
organisationer inte kväver innovationerna. Bra idéer dyker ständigt
upp nerifrån i hierarkin. När allt kommer omkring är det medarbetarna
nere på verkstadsgolvet som jobbar med de specifika processer som du
försöker förändra. Se till så att alla medarbetare inom din
organisation regelbundet får komma till tals i
transformationsprocessen.

Ökad effektivitet är en mycket viktig målsättning för den digitala
transformationen. I Ricoh Europes fall hade vi företag i 23 länder
som alla utförde samma administrativa arbete, men använde sig av
olika IT-system. Efter transformationsprocessen kan dessa företag nu
fokusera på det som är viktigast, nämligen försäljningen, samtidigt
som fyra servicecentra sköter om administrationen för hela koncernen.
Genom att standardisera dessa viktiga processer och
IT-infrastrukturen samtidigt som arbetet förenklades dramatiskt, har
Ricoh Europe kunnat spara tiotals miljoner euro.

Involvera alla avdelningar i processen

Den digitala transformationsprocessen kommer med nödvändighet att vara
lika varierad och komplex som själva verksamheten och
affärsprocesserna kan omfatta en stor mängd olika initiativ. En
framgångsrik transformation kommer ofrånkomligen att få effekter på
varje del av verksamheten och därför måste varje avdelning medverka i
och omfattas av processen.

I den här typen av program glömmer man ofta bort HR-funktionen, trots
att den spelar en viktig roll i processen. Som nämnts ovan har
grundläggande förändringar av arbetsplatsen ofta den mest
genomgripande effekten på den personal som berörs mest av dem och
utan stöd av HR-avdelningen löper du risk att uppröra och skapa en
klyfta mot din värdefullaste tillgång, personalen. En av nycklarna
till framgång är en stark ledning.

Tillsätt en överordnad projektledare för hela processen

Det kanske allra viktigaste är att utse en högre chef som ansvarar för
alla digitala transformationsprojekt. Hans/hennes roll blir att finna
en balans mellan kraven från medarbetare, avdelningar och aktieägare.
För att klara av att genomdriva större förändringar inom verksamheten
är det viktigt att ha stöd av andra styrelseledamöter, den här typen
av aktiviteter kan man inte genomföra på egen hand! Var inte rädd att
säga som det är ifall ni saknar kompetens någonstans, du har alltid
möjlighet att nyanställa folk för att fylla sådana luckor. För att
garantera att ditt projekt blir lyckat är det viktigt att du omger
dig med starka, innovativa medarbetare.

Företaget och medarbetarna måste vara överens om vikten av och
fördelarna med digitalisering. Men för att detta ska lyckas och ge
påtagliga fördelar behöver organisationen en erfaren och kompetent
ledare som klarar av att få hela verksamheten att jobba mot samma
mål. Digital transformation är ett av de viktigaste och mest
spännande utvecklingsstegen som ett företag kan ge sig in på. Vi är
skyldiga alla som vill utveckla verksamheten att göra detta på ett
framgångsrikt sätt!

For further information, please contact:
Ricoh Europe PLC
Jack Gibson
Tel: +44 (0) 203 033 3766
E-mail: press@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com
(http://www.ricoh-europe.comjoin/)Join us on Facebook:
www.facebook.com/ricoheurope

Follow us on Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Visit the Ricoh media centre at: www.ricoh-europe.com/press
| About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies
and services enabling individuals to work smarter. For more than 80
years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of
document management solutions, IT services, commercial and industrial
printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200
countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh
Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion
USD).

For further information, please visit www.ricoh.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ricoh-sverige-ab/r/fyra-tips-om-digital-transf...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.