Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Ricoh Sverige AB: Statliga verk inte lika angelägna att anpassa sig till teknikskiften

Stockholm, 11 april 2014 - Två av tre statsanställda chefer i Europa
anser att deras organisationer behöver moderniseras snabbare kommande
tre år för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Ändå känner sig
bara 27 procent pressade att verkligen anpassa sina verksamheter. 55
procent förväntar sig små eller inga teknikdrivna störningar kommande
tre år, jämfört med 29 procent inom andra sektorer. Denna brist på
allvarsinsikt avslöjas i undersökningen
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/challenge-of-speed/?utm_sou...)
The Challenge of Speed
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/challenge-of-speed/?utm_sou...)
sponsrad av Ricoh.

En klar majoritet statsanställda chefer (71 procent) har enligt
undersökningen upplevt teknikdrivna driftsstörningar de senaste tre
åren. Kommande tre år förväntar de sig flest förändringar inom
nyrekrytering (45 procent) och verksamhetskritiska processer (44
procent).

- Att de viktigaste områdena för modernisering har identifierats och
tidigare erfarenheter från teknikdrivna störningar bådar väl för
regeringarna i Europa eftersom fler förändringar är på gång, säger
Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

- EU:s digitala mål är satta och indikerar att 50 procent av
medborgarna och 80 procent av företagen ska samverka digitalt med
statliga verk 2015. Den digitala anpassningskvoten, som mättes senast
2012, visade då 44 procent[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)
för medborgarna. Framsteg görs alltså vilket kanske förklarar varför
statsanställda chefer inte känner stor press eller förväntar sig
några avgörande driftsstörningar. Men ytterligare förändringar är
oundvikliga och kommer att ske inom en snar framtid. Pressen att
förändras snabbare
(http://www.ricoh.se/tjanster-losningar/government/index.aspx) kommer
förmodligen också att öka då medborgarna kräver allt enklare sätt att
kommunicera med statliga organ. De förväntar sig inte några komplexa
dokumenttunga processer när allt annat i livet är snabbt och
digitalt, fortsätter Carsten.

Statliga chefer är medvetna om flera områden de måste agera på för att
tillgodose medborgarnas behov bättre, framför allt: 1) nyrekrytering,
2) attrahera nya och behålla befintliga kunder (medborgare), 3)
verksamhetskritiska processer och 4) tillgänglighet till
affärskritisk information. Bredden på dessa kritiska områden visar
att det finns mycket att göra, men flera regeringar drar redan stor
nytta av utförda digitaliseringar. I Spanien görs till exempel tre av
fyra administrativa processer i dag online. Det har sparat spanska
företag 19 miljarder euro de senaste fem åren. I Estland är hundra
informationssystem anslutna till ett juridiskt övervakat
informationsutbytessystem. Det har gjort det möjligt att erbjuda
medborgarna 2 500 e-tjänster. I Danmark arbetar man för att göra de
digitala kanalerna obligatoriska. Målet är att minst 80 procent av
all skriftlig kommunikation mellan medborgare, företag och offentliga
myndigheter ska vara digital 2015.

Många av cheferna uttrycker oro över att snabba förändringar skulle
kunna skada kommunikationen med medborgarna. Allteftersom digital
hantering blir norm anses det viktigare än någonsin med fler digitala
kommunikationsvägar, samtidigt får man inte glömma de medborgare som
ännu inte har anammat den digitala världen.

- Flerkanalig kommunikation, datasäkerhet, analys, tydligt definierade
processer och integrerad teknik är viktiga ingredienser
(http://ricoh.se/tjanster-losningar/grafisk-produktion/interntryckerier/i...)
för att minimera risk och förbättra servicen till medborgarna. När
det är på plats är vinsterna många. Titta på det spanska kommunala
järnvägsnätet
(http://ricoh.se/tjanster-losningar/government/index.aspx) där vi
optimerade ansökningsprocessen för rabatterade resekort, fler än 80
000 ansökningar per år. Genom att automatisera uppgiftsvalideringen
och kommunicera direkt med resenärerna halverades väntetiden för att
få ett resekort utfärdat, avslutar Carsten.

Effektiva digitala processer ger också kostnadsbesparingar genom färre
dupliceringar, ökad produktivitet och mindre förlorad tid.
Intervjuade Yih-Jeou Wang, internationell rådgivare på
Digitaliseringsstyrelsen i Danmark summerar utmaningarna så här: "Vi
söker kostnadsbesparingar men inte genom sämre kvalitet på
samhällsservicen. Vi ser smart informations- och kommunikationsteknik
som ett sätt att stärka medborgarna och ge dem större frihet i
vardagslivet".

Mer information om hur snabba förändringar påverkar statliga organ
finns här
(http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/challenge-of-speed/?utm_sou...).

| Om undersökningen |
Undersökningen bygger på intervjuer med 461 europabaserade
beslutsfattare från ett brett urval av branscher. Företagen är av
olika storlek och nästan hälften (49 procent) av de intervjuade är
högt upp i ledningsstrukturen: 23 procent är styrelseordförande, vd
eller vice vd. Undersökningen omfattar även intervjuer med
företagsledare och välkända experter samt en omfattande skriftlig
undersökning.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) EU-kommissionen, digitala
agendans scorekort 2012
(https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Digital%2...)

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Europe PLC
Janice O'Donnell / Jack Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1107 / +44 (0)20 3033 3766
E-post: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB
http://www.facebook.com/RicohEurope

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press
| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging
equipment, production print solutions, document management systems
and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in
about 200 countries and regions. In the financial year ending March
2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx.
20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions
and services that improve the interaction between people and
information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and
specialised industrial products. It is known for the quality of its
technology, the exceptional standard of its customer service and
sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies
transform the way they work and harness the collective imagination of
their employees. For further information, please visit www.ricoh.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ricoh-sverige-ab/r/statliga-verk-inte-lika-ang...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.