Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Ridercam AB: Ridercam inleder teckningsperiod för nyemission om 23 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Idag den 12 februari 2019 inleds teckningsperioden för Ridercams
nyemission av aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Ridercam AB
23 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med
den 13 mars, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första
handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 26 mars 2019.
Bolagets värdering uppgår till cirka 147 MSEK innan nyemissionen.

Informationsmemorandum på www.ridercamsystems.com

I samband med att emissionen inleds publiceras ett
Informationsmemorandum med information om Bolaget och dess verksamhet
samt praktisk information om hur man går tillväga för att delta i
emissionen. Informationsmemorandum och teckningssedel finns även
tillgängligt via Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se, som
bistår företaget i denna emission.

Erbjudandet i sammandrag

· Pre-Money värdering: cirka 147 MSEK (före nyemissionen)
· Teckningstid: 12 februari - 13 mars 2019
· Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier.
· Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie
· Emissionsvolym: Ridercam AB tillförs, före avdrag för
emissionskostnader, 23 MSEK vid full teckning.

· Marknadsplats: Ridercam har ansökt om upptagande av Bolagets
aktier till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens
godkännande beräknas första dag för handel bli den 26 mars 2019.

Rådgivare/projektledare
Pinq Mango Capital Partners är Bolagets rådgivare i samband med
nyemissionen. Ridercams Certified Adviser på Nasdaq First är Mangold
Fondkommission AB som även agerar emissionsinstitut med anledning av
emissionen.

Kontakt:

· Ridercam AB
· Dominic Berger
· Tel: +44 7799 888 544
· E-post: dominic@ridercamsystems.com
· www.ridercamsystems.com

För frågor om anmälan och teckning:

· Mangold Fondkomission AB
· Tel: 08 - 5030 1595
· E-post: emissioner@mangold.se
· www.mangold.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Ridercam AB.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ridercam AB kommer
endast att ske genom det Informationsmemorandum som Ridercam
offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ridercam AB (publ) | Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ridercam-ab/r/ridercam-inleder-teckningsperiod...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.