Du är här

2012-11-28

Riksbanken: Bankernas motståndskraft är god - stabilitetsrpt

(SIX) De svenska bankerna är i dagsläget finansiellt starka.
En kraftigt försämrad konjunktur kan öka kreditförlusterna, men
stresstester visar att storbankerna har god motståndskraft. Det
finns dock strukturella svagheter i det svenska banksystemet som
gör att Riksbanken rekommenderar att bankerna säkerställer att
de har tillräckligt med kapital och likviditet.

Det skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport.

De svenska storbankerna är i dagsläget finansiellt starka och
har god tillgång till finansering, heter det.

"Deras intjäning har ökat och deras kreditförluster har varit
små. Storbankerna är dessutom väl kapitaliserade jämfört med
många andra europeiska banker och har endast små exponeringar
mot de skuldtyngda länderna i euroområdet. Dessa faktorer har
bidragit till att de har god tillgång till marknadsfinansiering
både i svenska kronor och i utländsk valuta", skriver
Riksbanken.

Skuldkrisen i euroområdet utgör den största risken för den
finansiella stabiliteten i Sverige. Trots att de svenska
storbankerna för närvarande är finansiellt starka kan en
kraftigt försämrad situation i euroområdet påverka deras
tillgång till finansiering.

"Bankerna har ökat sina likviditetsbuffertar men deras stora
beroende av marknadsfinansiering kan göra dem sårbara för ökad
oro på de finansiella marknaderna", skriver Riksbanken.

Skulle situationen i Europa försämras kraftigt så kan det öka
kreditförlusterna. Därtill kan en mycket sämre konjunktur bidra
till fallande bostadspriser i Sverige.

"Eftersom de svenska hushållens skulder i dag är på en
historiskt hög nivå riskerar detta i förlängningen att påverka
den svenska ekonomin och de svenska storbankerna negativt. Men
Riksbankens stresstester visar att storbankerna har god
motståndskraft mot ökade kreditförluster", skriver Riksbanken.

Det finns dock flera strukturella svagheter i det svenska
banksystemet som kan påverka den finansiella stabiliteten i
Sverige på längre sikt, skriver Riksbanken.

"Banksystemet är exempelvis nära sammankopplat med
internationella marknader och stort i förhållande till den
svenska ekonomin. Därför rekommenderar Riksbanken att
storbankerna säkerställer att de har tillräckligt med
kärnprimärkapital och minskar sina strukturella
likviditetsrisker för att kunna hantera
eventuella framtida förluster och störningar på marknaden",
heter det.

"Riksbanken anser dessutom att bankerna bör förbättra
transparensen i sin offentliga rapportering. Bland annat bör de
bli tydligare i sin redovisning av intecknade tillgångar",
skriver Riksbanken.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.