Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Riksbanken: Enig om ekonomin och inflationsutsikterna - protokoll

(SIX) Direktionen var vid sitt penningpolitiska möte den 20 april
enig om beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen och
inflationsutsikterna som beskrevs i utkastet till penningpolitisk
rapport.

Det framgår av det penningpolitiska protokollet från mötet där
reporäntan lämnades oförändrad vid -0,50 procent, vilket var i linje
med vad bedömare hade räknat med enligt SIX News analytikerenkät.

Vid mötet beslutade Riksbanken samtidigt som bekant att köpa
statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under det andra
halvåret 2016. I SIX News enkät räknade 4 av 7 analytiker med
förlängda obligationsköp medan 3 av 7 inte trodde på en förlängning
vid mötet. Av de som trodde på en förlängning varierade beloppen
mellan 30-65 miljarder kronor med ett genomsnitt runt 50 miljarder
kronor.

Redan i det penningpolitiska beskedet meddelades att ledamot
Cecilia Skingsley reserverade sig mot beslutet att utöka
obligationsköpen och att hon istället förordade oförändrad
penningpolitik.

Direktionen var enig om att behålla reporäntan på ?0,5 procent, och
precis som i februari bedöms räntan långsamt börja höjas i mitten av
2017.

Flera ledamöter förde enligt protokollet fram risker kopplade till
osäkerhet på finansmarknaderna och till konjunkturutsikterna i
omvärlden. Ledamöterna noterade även att inflationen är låg i
omvärlden och att flera centralbanker väntas bedriva en mycket
expansiv penningpolitik.

"I Sverige är resursutnyttjandet i dagsläget nära normalt, och
konjunkturen väntas fortsätta att stärkas. Inflationen har de senaste
månaderna blivit något högre än prognosen i februari. Men även om
prognosen för inflationen är något uppreviderad de närmaste månaderna
väntas den vara lägre än målet även under 2016", resonerades det.

Direktionen var enig om att penningpolitiken behöver vara fortsatt
mycket expansiv. Direktionen var även enig om att det är viktigt med
en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv,
även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena, om det behövs för
att värna förtroendet för inflationsmålet.

I protokollet konstateras dock att ledamöterna hade lite olika syn
på om det var lämpligt att nu förlänga programmet för köp av
statsobligationer.

"Å ena sidan kännetecknas svensk ekonomi av en hög tillväxt och en
allt starkare arbetsmarknad, och inflationen har varit högre än väntat
under några månader. Ett stigande resursutnyttjande skapar också goda
förutsättningar för att trenden uppåt i inflationen ska fortsätta.
Detta kan tala för att inte förlänga köpen av statsobligationer",
uppger Riksbanken.

"Å andra sidan är inflationsuppgången ryckig, och har i hög grad
drivits av att kronan har varit svag. En fortsatt god ekonomisk
utveckling i Sverige behövs därför för att säkerställa att den
uppåtgående trenden i inflationen fortsätter. Samtidigt kvarstår
osäkerheten i omvärlden och flera centralbanker bedriver en mycket
expansiv penningpolitik. Inflationsprognosen är därför mycket känslig
för olika omvärldsfaktorer. Detta kan tala för att förlänga
programmet för köp av statsobligationer för att minska risken för att
kronan stärks alltför snabbt, vilket skulle leda till en svagare
efterfrågan på svensk export och en lägre inflation", står det att
läsa.

Nästa ordinarie penningpolitiska möte väntas i början av juli.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.