Du är här

2012-11-06

Riksbanken: Föreslår svensk verktygslåda för makrotillsyn

(SIX) Riksbanken vill se en effektiv svensk verktygslåda för
makrotillsyn för att förebygga risker som kan hota det
finansiella systemets stabilitet. Det uppger myndigheten i
samband med presentationen av en studie med namn "Att skapa en
svensk verktygslåda för makrotillsyn".

Utgångspunkten för studien var att det behövs verktyg för att
kunna hantera de risker och sårbarheter som är mest allvarliga
för Sverige.

"Resultatet pekar på nio verktyg som lämpliga kandidater till
att ingå i en initial svensk verktygslåda för makrotillsyn. Fem
av dessa härstammar från den internationella regleringsagendan",
skriver Riksbanken.

I studien föreslås, utöver de nio verktygen, även ett tydligt
lagstöd för verktygslådan och processen för att vidareutveckla
den, enligt myndigheten.

"För det första behövs verktyg för att hantera systemrisker
som är relaterade till stark kredittillväxt och ökad
skuldsättning. Lämpliga verktyg för detta syfte är
kontracykliska kapitalbuffertar, sektorsspecifika riskvikter,
bruttosoliditetskrav och bolånetak", uppger Riksbanken.

"För det andra måste det finnas verktyg för att minska
likviditets- och finansieringsrisker, då de svenska bankerna är
sårbara när marknadslikviditeten viker. Krav på såväl
likviditetstäckningsgrad (LCR) som långsiktigt stabil
finansiering av långsiktiga tillgångar (NSFR) är lämpliga
verktyg, eventuellt kompletterade med någon form av riktade
avgifter", heter det vidare.

För det tredje behöver strukturella risker kunna identifieras
och motverkas effektivt, anser Riksbanken.

"Detta kräver ett ihärdigt utvecklingsarbete under långt tid
framöver. Redan nu bör vi försöka minska problemen med att vissa
banker blivit 'too big to fail'. Ett extra kapitalkrav för
systemviktiga banker är ett lämpligt verktyg. Dessutom bör någon
svensk myndighet ges ett tydligt uppdrag att tidigt identifiera
systemrisker som uppstår såväl inom som utanför den reglerade
sektorn", skriver myndigheten.

"Eftersom makrotillsyn är ett politikområde under framväxt är
det givetvis svårt att bedöma vilka verktyg som är lämpliga. I
Sverige, liksom i andra länder, måste vi därför helt enkelt
pröva oss fram och lära av egna och andras erfarenheter. För att
säkerställa att detta arbete bedrivs strukturerat och
långsiktigt bör såväl själva verktygslådan som processen för att
modifiera den få ett tydligt stöd i svensk lag", argumenterar
Riksbanken.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.