Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-06-07

Riksbanken: Föreslår tre förändringar ökad krishant... (Forts)

(Kompletterar nyhet med ytterligare detaljer)

(SIX) Vice riksbankschef Svante Öberg uppger i ett tal på
tisdagen att han vill se tre förändringar som han menar kan öka
möjligheterna att förebygga och hantera nya finansiella kriser i
Sverige.
En första förändring skulle vara att slå ihop Riksbanken och
Finansinspektionen.
"Genom en sådan sammanslagning skulle man från myndigheternas
sida kunna agera mer kraftfullt för att värna stabiliteten i det
finansiella systemet. En ny ordning kommer att bli speciellt
viktig när nya konjunkturberoende verktyg finns på plats. Om
dessa nya verktyg ska hanteras av Finansinspektionen så får vi i
praktiken två centralbanker", anser Svante Öberg.
Genom en sammanslagning skulle man undvika att få två
centralbanker som under olyckliga omständigheter skulle kunna
dra åt olika håll. Ytterligare fördelar med en sådan
sammanslagning är att man kan säkerställa en hög makroekonomisk
kompetens och att mer resurser riktas mot de uppgifter
Finansinspektionen har.
En annan förändring som Öberg lyfter fram är att
riksbankschefens roll bör stärkas.
"Jag tror helt enkelt att ledningsstrukturen är feltänkt
ifrån början. Jag tycker efter mina år på Riksbanken att
riksbankschefens roll bör stärkas som chef för Riksbanken så att
den motsvarar den roll som en vanlig myndighetschef har", säger
han.
En möjlighet här som han tror skulle fungera bra är att ha en
riksbankschef som är chef för myndigheten och två vice
riksbankschefer som under riksbankschefen tar ansvar för varsin
del av verksamheten. Han anser vidare att det bör finnas en
penningpolitisk kommitté med eller utan externa medlemmar som
fattar de penningpolitiska besluten.
"Vidare bör det om Riksbanken och Finansinspektionen slås
ihop också finnas en liknande kommitté eller en styrelse för att
fatta den typ av beslut som idag fattas av Finansinspektionen,
undantaget beslut rörande makrofinansiell stabilitet vilka bör
tas av den penningpolitiska kommittén", uppger han.
Svante Öberg anser vidare att Riksbanken bör ha en väl
tilltagen valutareserv.
"Jag var en av dem som ansåg att Riksbankens egen
valutareserv borde vara större än 300 miljarder kronor och jag
är fortfarande av den uppfattningen. Skälet är att det svenska
banksystemet fortfarande är mycket beroende av
marknadsfinansiering i utländsk valuta. Om de statsfinansiella
problemen i Grekland leder till en nedskrivning av den grekiska
statsskulden kan det ånyo leda till svårigheter för de svenska
bankerna att finansiera sig i utländsk valuta", säger Svante
Öberg.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.