Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-26

Riksbanken: Oron hade minskat jämfört med december - protokoll

(SIX) Riksbanksledamöterna var i februari eniga om att
reporäntan ska vara fortsatt låg mot bakgrund av att
inflationstrycket är lågt och att resursutnyttjandet är lägre än
normalt. Det fanns dock, liksom vid tidigare möten, skillnader i
synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

Det framgår av protokollet från det penningpolitiska mötet
den 12 februari.

Den oro som flera ledamöter uttryckte i december för en
större försvagning av den ekonomiska utvecklingen hade minskat,
uppges det i protokollet.

Riksbanken beslutade den 12 februari att lämna reporäntan
oförändrad vid vid 1,00 procent. Enligt SIX Market Estimates
sammanställning räknade 9 av 15 bedömare med oförändrad
styrränta medan 6 av 15 bedömare trodde att räntan skulle sänkas
från 1,00 till 0,75 procent.

"Vid mötet konstaterades att tillväxten i svensk ekonomi är
svag och att inflationstrycket är lågt. Ny information stödjer
bilden från den penningpolitiska uppföljningen i december av att
BNP föll det fjärde kvartalet i fjol men att läget därefter har
stabiliserats och att konjunkturen successivt stärks under 2013.
Det har bland annat kommit vissa ljusglimtar i form att företag,
både i Sverige och i omvärlden, blivit lite mer optimistiska om
framtiden. Eftersom arbetsmarknaden släpar efter i konjunkturen
bedöms ändå sysselsättningen plana ut och arbetslösheten stiga
något det närmaste året. Den oro som flera ledamöter uttryckte i
december för en större försvagning av den ekonomiska
utvecklingen har dock minskat", skriver Riksbanken i en
inledande sammanfattning.

En majoritet på fyra av sex ledamöter bedömde att genom att
låta reporäntan ligga kvar på 1 procent det närmaste året kommer
inflationen att nå målet på 2 procent efter drygt ett år och
resursutnyttjandet normaliseras.

"En lite lägre reporänta bedömdes inte på ett avgörande sätt
ändra den bedömningen. Den valda reporäntebanan ansågs även vara
lämplig med hänsyn till att riskerna med hushållens höga
skuldsättning för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt
kvarstår", uppges det i protokollet.

Lars E O Svensson och Karolina Ekholm reserverade sig mot
beslutet om oförändrad reporänta, något som meddelades redan i
samband med räntebeskedet.

"Två ledamöter ansåg att det fanns utrymme för en lägre
reporäntebana och de förespråkade en sänkning av reporäntan till
0,75 respektive 0,50 procent och lägre räntebanor för att
KPIF-inflationen skulle nå målet på 2 procent snabbare samtidigt
som arbetslösheten skulle komma närmare en långsiktigt hållbar
nivå. De bedömde att det inte fanns någon anledning att i
nuläget ta extra hänsyn till hushållens skuldsättning", heter
det i protokollet.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.