Du är här

2016-01-18

Riksbanken: Snabb kronförstärkning kan behöva motverkas - protokoll

(SIX) Riksbanken ansåg vid det extrainsatta mötet den 4 januari att
en snabb förstärkning av kronan kan behöva motverkas med en ännu mer
expansiv penningpolitik.

Det framgår av protokollet från mötet där myndigheten fattade det
beslut som krävs för att vid behov omedelbart kunna intervenera på
valutamarknaden, som en kompletterande penningpolitisk åtgärd, för att
säkerställa uppgången i inflationen.

Riksbanken har inte något mål för växelkursen, men den svenska
kronans värde i förhållande till de viktigaste valutorna i omvärlden
är en viktig faktor i inflationsbedömningen, något som myndigheten
uppgav redan när beslutet kommunicerades den 4 januari.

"Utvecklingen på valutamarknaderna sedan det penningpolitiska mötet
i december har inneburit att kronan har förstärkts mot flertalet
valutor. Enligt växelkursindexet KIX är kronan nu tydligt starkare än
prognosen från den penningpolitiska rapporten i december",
konstaterade Riksbanken vid mötet enligt protokollet.

"Denna utveckling bedöms utgöra en stor risk för att
inflationsuppgången stannar av och att inflationen inte stabiliseras
runt 2 procent. Som har beskrivits i den penningpolitiska rapporten i
april 2015 riskerar dessutom en för tidig och snabb förstärkning av
växelkursen att dämpa inflationen mer än normalt när inflationen har
varit låg under en längre tid, exempelvis genom att
inflationsförväntningarna blir lägre", resonerade Riksbanken vidare.

Som en kompletterande penningpolitisk åtgärd kan Riksbanken därför
behöva intervenera på valutamarknaden. Det är Riksbankens bedömning
att valutainterventioner kan bidra till en växelkursutveckling som är
förenlig med att inflationen stiger mot 2 procent.

"Valutainterventionerna syftar inte till att påverka den
långsiktiga nivån på kronan utan till att motverka en för snabb
förstärkning innan inflationen stabiliserats kring 2 procent. De
valutatransaktioner som genomförs inom ramen för dessa
valutainterventioner är ett medel för att upprätthålla inflationsmålet
och fortlöpande säkra prisstabiliteten. Interventioner ska därför ske
endast så länge de anses nödvändiga för att säkerställa att
utvecklingen i kronans växelkurs inte utgör en allvarlig risk för
inflationsuppgången", heter det.

I linje med vad myndigheten uppgav redan den 4 januari framhålls
det i protokollet att Riksbanken har fortsatt hög beredskap att göra
penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie
penningpolitiska mötena.

"Utöver valutainterventioner kan reporäntan sänkas ytterligare och
Riksbanken kan köpa mer värdepapper. Därtill finns möjligheten att
lansera ett program för utlåning till företag via bankerna om det
skulle behövas", upprepas det.

Vid mötet argumenterade direktionen även för att ett högt
förtroende för inflationsmålet är viktigt.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.