Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Riksbanken: TCO vill ha ny process för direktionsutnämning

(SIX) Den fackliga centralorganisationen TCO vill ha en ny
process för utnämning av ledamöter till Riksbankens
penningpolitiska direktion. TCO efterlyser även ett tydligare
uppdrag för myndigheten. Det framgår av ett inlägg på Dagens
Nyheters debattsida.

Riksbanken har fört en alltför stram penningpolitik med stora
negativa realekonomiska effekter, enligt TCO som noterar den
oenighet som råder inom direktionen.

"Den situation som uppstått i Riksbankens direktion visar att
uppdraget är för diffust och tillsättningen av ledamöter i
direktionen avgörande för hur penningpolitiken förs. Just därför
bör inte tillsättningen av Riksbankens direktionsledamöter ske
utan transparens och i slutna rum som hittills. Det behövs
tydliga kriterier och en öppen redovisning av kandidaters syn på
penningpolitiken", skriver TCO:s chefsekonom Göran Zettergren
och organisationens samhällspolitiska chef Roger Mörtvik.

"Om de olika hållningarna i direktionen bara utgått ifrån
olika bedömningar av det ekonomiska läget hade det inte varit
lika problematiskt. Men nu utgör de olika synsätten en klyfta i
synen på riksbankens uppdrag. Problemet blir än tydligare när
Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt menar att nya
ledamöter i direktionen ska 'stödja den penningpolitiska åsikten
som majoriteten har'", resonerar den fackliga
centralorganisationen.

Varje gång en ny ledamot av riksbanksdirektionen ska utses
borde kandidaterna delta i en öppen utfrågning i riksdagens
finansutskott, föreslås det.

TCO anser även att Riksbanken bör ges ett betydligt tydligare
politiskt och demokratiskt förankrat uppdrag.

"Detta behöver förtydligas med ett uttalat ansvar för
stabiliseringspolitiken och ett kompletterande
sysselsättningsmål. Det behövs helt enkelt ett regelverk kring
Riksbanken som gör att väljarna ges möjlighet att utkräva
ansvar", skriver TCO-företrädarna.

Samtidigt anser TCO att det är viktigt att slå vakt om
Riksbankens operativa oberoende och att politiker även
fortsättningsvis bör hålla sig borta från räntebesluten.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.