Du är här

2012-01-03

Riksbanken: Tillväxtriskerna inom EMU mer akuta - Wickman-Parak

(SIX) Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak menade att de
akuta riskerna för den internationella ekonomin var mer
centrerade till euroområdet än till USA redan vid det
penningpolitiska mötet i oktober och att dessa tendenserna hade
stärkts sedan dess.
Det framgår av protokollet från det penningpolitiska mötet den
19 december när reporäntan sänktes med 25 punkter till 1,75
procent. I SIX Estimates sammanställning räknade 10 av 17
bedömare med sänkt ränta till 1,75 procent medan övriga 7
bedömare trodde att Riksbanken skulle lämna styrräntan vid 2,00
procent.
Under sommaren och början av hösten diskuterades
recessionsrisken i USA livligt. Det temat har sedan successivt
tappat i aktualitet och nu kan det skönjas mer positiva tecken,
noterade Wickman-Parak vid decembermötet. Hennes bedömning var
att det inte finns anledning att förvänta sig någon exceptionell
återhämtning i den amerikanska ekonomin, men att grunden för en
mycket pessimistisk prognos inte heller finns så här långt.
Sammanfattningsvis är det inte så enhetligt becksvart vad
gäller tillväxtförutsättningarna i omvärlden, enligt den vice
riksbankschefen.
När Riksbankens beslut offentliggjordes meddelades att
ledamöterna Svensson och Ekholm reserverade sig och förespråkade
en sänkning med 50 punkter. Barbro Wickman-Parak tillhörde
däremot majoriteten som förespråkade en sänkning av reporäntan
med 25 punkter till 1,75 procent och en lägre reporäntebana.
När Wickman-Parak förespråkade en räntesänkning hänvisade hon
till utvecklingen av exporten, privat konsumtion och
inflationen.
"Med svagare export och svagare konsumtionsefterfrågan är det
naturligt att investeringar skjuts upp", pekade Wickman-Parak
på. Förbättringen på arbetsmarknaden tappar också fart, noterade
hon.
Riksbanken justerade som bekant ned sin bedömning av
reporäntebanan, vilket var i linje med analytikernas förväntan.
Räntebanan i utkastet till penningpolitisk uppföljning
utvisar en viss sannolikhet för ytterligare en sänkning av
reporäntan. Det var ungefär så långt Wickman-Parak ville
sträcka sig utifrån den information som förelåg, enligt
protokollet.
Eftersom mycket hänger på huruvida en politisk kris i
omvärlden kan lösas är det omöjligt att bedöma fortsättningen
med någon högre grad av säkerhet. Enligt Wickman-Parak
handlar det nu om att ta ett räntemöte i taget. Blir det sämre
än förutsett nu kan det givetvis bli nödvändigt att ta djärvare
grepp. Men det kan också vara värt att minnas att det ibland kan
gå bättre än man föreställer sig, framhöll hon.
Wickman-Parak kommenterade vid mötet Svenssons inlägg där han
önskade sig se samma handlingskraft från Riksbankens sida som
uppvisades 2008-2009. Hon menade att det inte har något
egenvärde att "visa handlingskraft". Det som gäller är att sätta
den ränta som situationen kräver. Hon noterade också att
Svensson egentligen ansåg att en ännu lägre räntebana än den han
föreslog förmodligen skulle vara önskvärd, men att Svensson på
grund av att det är tekniskt svårt att beräkna effekten av en
räntebana som ligger ännu längre från huvudscenariot inte ansåg
att det var möjligt.
Wickman-Parak menade att majoritetens räntebana på det sättet
blev en restriktion för Svensson och undrade om han inte i
sådant läge ändå borde välja den räntebana som han ansåg rimlig
och göra det, oavsett av vad modellerna klarar av.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.