Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Riksgälden: Bankgarantierna minskar till 9,2 Mdkr

(SIX) Garantiprogrammet för de svenska bankerna fortsätter
att minska i omfattning. Det sammanlagda garanterade beloppet
har halverats och omfattar nu 9,2 miljarder kronor. Det framgår
av Riksgäldens senaste rapport om bankstöd.

Det är nu bara Swedbank och Carnegie som har garanterade lån
utestående inom programmet. De sista garanterade lånen förfaller
under andra kvartalet 2015.

"I juni såldes nästan hälften av innehavet av de Nordeaaktier
som legat i Stabilitetsfonden efter det att staten deltog i
bankens nyemission genom kapitaltillskottsprogrammet. Genom
försäljningen tillfördes fonden ett belopp på 10,1 miljarder
kronor. Den kvarstående posten Nordeaaktier värderas till 11,1
miljarder kronor baserat på stängningskursen den 30 juni.
Stabilitetsfondens totala behållning uppgår nu till 46,1
miljarder kronor", skriver Riksgälden.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC