Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Riksgälden: Lägger fram förslag angående bankkrishantering

(SIX) Riksgälden lägger i dag fram ett förslag till
regeringen för hur Sverige ska kunna förbereda sig för EU:s nya
regelverk för bankkrishantering. Det framgår av ett
pressmeddelande.

I rapporten preciseras hur arbetet bör bedrivas för att en ny
myndighet ska kunna påbörja sitt arbete första januari 2015 när
krishanteringsdirektivet ska träda i kraft.

"Riksgälden ansvarar redan idag för bankstödet och
insättningsgarantin och vi har inlett förberedelsearbetet. Det
är därför naturligt att vi fortsätter att trappa upp de
åtgärderna", säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en
skriftlig kommentar.

Förberedelsearbetet bedrivs så att det kan utnyttjas oavsett
vilken myndighet som får krishanteringsansvaret av regeringen.
Beslutet om vilken myndighet som ska få detta ansvar kan
tidigast fattas under andra halvåret 2014. Enligt Riksgäldens
uppfattning måste omfattande förberedelser börja vidtas redan
tidigare för att krishanteringsmyndigheten ska kunna börja
arbeta den 1 januari 2015.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC