Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-12

Riksgälden: Minskat budgetunderskott 2015

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 32,7 miljarder kronor
2015.
[1]Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor.
Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Underskottet - nettolånebehovet - på 32,7 miljarder kronor kan jämföras med
ett underskott på 72,2 miljarder kronor 2014. Förbättringen mellan åren beror
främst på att skatteinkomsterna ökat till följd av en starkare utveckling i
ekonomin.

Statsskulden uppgick till 1 403 miljarder kronor i slutet av december vilket
var 9 miljarder kronor högre än i december 2014.

Underskott för staten i decemberStatens betalningar resulterade i ett underskott på 98,5 miljarder kronor i
december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 99,0 miljarder kronor.

Utbetalningarna till kommunerna blev högre än beräknat då riksdagen beslutat
om ett extra statsbidrag på 10 miljarder kronor. Detta motverkades till viss
del av att skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,9 miljarder kronor
lägre än prognos. Avvikelsen beror främst på högre inlåning från
Pensionsmyndigheten och Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos
vilket förklaras av något högre överkurser vid emissioner av
statsobligationer samt av valutavinster.

Utfallet för januari publiceras den 5 februari, kl. 09.30.

Kontakt

Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov1(miljoner kronor) |
| Utfall december Prognos december Differens december Ack. diff.2 Utfall 12-mån |
| |
| Nettolånebehov 98 457 98 951 -494 -12 768 32 655 |
| Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 59 482 54 959 4 523 -6 217 427 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 25 351 29 209 -3 858 -4 367 10 819 |
| Räntor på statsskulden 13 623 14 782 -1 159 -2 184 21 408 |
|- Ränta på lån i svenska kronor 14 206 15 181 -975 -2 624 11 332 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta -14 -42 28 -22 -220 |
|- Realiserade valutakursdifferenser -569 -357 -212 462 10 297 |
| 1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. |
| 2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015). |
| 3Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till |
|myndigheter. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/
---------------------------------------[1]Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med
Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens
årsredovisning 2015.

Sveriges statsskuld december 2015
http://hugin.info/133745/R/1978109/724380.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1978109

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.