Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Riksgälden: Oväntat stora skatteinbetalningar ger budget i balans 2016

?kade skatteinkomster bidrar till att statsbudgeten visar balans i ?r och ett
mindre underskott 2017 ?n tidigare ber?knat. Det framg?r av Riksg?ldens nya
prognos. Det f?rb?ttrade budgetsaldot inneb?r att statens uppl?ning i
valutaobligationer och statsskuldv?xlar minskar. Uppl?ningen i
statsobligationer ?r of?r?ndrad.

- De ?kade skatteinkomsterna ?r delvis drivna av fortsatt stark tillv?xt i
svensk ekonomi, men de ovanligt stora inbetalningarna de senaste m?naderna ?r
till ?verv?gande del av tillf?llig karakt?r. Den samlade effekten p? sikt ?r
d?rf?r n?got os?ker, s?ger Hans Lindblad, riksg?ldsdirekt?r.

Riksg?ldens prognos pekar p? ett ?verskott i statsbudgeten p? 3 miljarder
kronor 2016 och ett underskott p? 31 miljarder kronor 2017. Det kan j?mf?ras
med ett underskott p? 33 miljarder kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017 i
den f?rra prognosen fr?n oktober.

Skatteinkomsterna revideras upp med 29 miljarder kronor i ?r. Det f?rklaras i
viss m?n av ?kade inkomster fr?n l?neskatter, l?pande bolagsskatt och skatt
p? kapitalvinster fr?n hush?llen, men huvudsakligen av stora
eng?ngsinbetalningar av prelimin?r bolagsskatt. Dessutom bed?ms en del av
inbetalningarna handla om tillf?lliga placeringar av likviditet p?
skattekontot. Under 2017 ber?knas skatteinkomsterna v?xa i l?ngsammare takt.

P? utgiftssidan reviderar Riksg?lden ner utgifterna f?r migration f?r b?da
?ren, men minskningen motverkas av en n?stan lika stor ?kning av utgifterna
f?r bist?nd.

Riksg?lden r?knar med en BNP-tillv?xt p? 3,3 procent i ?r och 2,5 procent
2017. Det ?r 0,5 respektive 0,1 procentenheter h?gre ?n f?rra prognosen. Den
inhemska efterfr?gan forts?tter att driva tillv?xten.

Statsskulden ber?knas uppg? till 1 422 miljarder kronor i slutet av 2016 och 1
444 miljarder kronor i slutet av 2017. Det motsvarar 33 procent av BNP f?r
b?da ?ren.

---------------------------------------------------------------------------------------
| Nettol?nebehov och statsskuld (miljarder kronor) |
| F?rra prognosen inom parentes 2015 2016 2017 |
| Nettol?nebehov (budgetsaldot med omv?nt tecken) 33 -3 (33) 31 (47) |
| Statsskulden 1 403 1 422 1 444 |
| Statsskulden som andel av BNP 34 33 33 |
| Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutl?ning och 28 27 27 |
|penningmarknadstillg?ngar |
---------------------------------------------------------------------------------------

Minskad valutauppl?ning, of?r?ndrad uppl?ning i statsobligationerRiksg?lden hanterar det minskade l?nebehovet genom att l?na mindre i
obligationer i utl?ndsk valuta och dra ner emissionsvolymen i
statsskuldv?xlar.

Den planerade emissionsvolymen i statsobligationer ligger kvar p? 88 miljarder
kronor per ?r 2016 och 2017. ?ven uppl?ningen i realobligationer ?r
of?r?ndrad.

----------------------------------------------------------------------
| Uppl?ning (miljarder kronor) |
| F?rra prognosen inom parentes 2015 2016 2017 |
| Statsobligationer 86 88 (88) 88 (88) |
| Realobligationer 17 18 (18) 18 (18) |
| Statsskuldv?xlar 141 120 (135) 130 (135) |
| Obligationer i utl?ndsk valuta 91 60 (92) 67 (75) |
| * varav vidareutl?ning till Riksbanken 53 60 (70) 67 (55) |
----------------------------------------------------------------------
KontaktThomas Olofsson, skuldf?rvaltningschef, 08 613 47 82

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statsuppl?ning ? prognos och analys 2016:1
http://hugin.info/133745/R/1988670/730347.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksg?lden via Globenewswire

HUG#1988670

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.