Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Riksgälden: Överskott i statsbudgeten vänds till underskott nästa år - överinsättningar på skattekontot driver på i år

Statsbudgeten redovisar ett överskott på 80 miljarder kronor 2016, men
överskottet vänds till ett underskott på 33 miljarder kronor nästa år. Det
visar Riksgäldens senaste prognos. Den främsta orsaken till överskottet är en
kraftig ökning av inbetalningar till skattekontot. Att statsbudgetens saldo
under 2016 och 2017 nu har reviderats upp med sammanlagt 48 miljarder leder
till att statens lånebehov minskar jämfört med föregående prognos. Riksgälden
drar därför ned emissionsvolymerna i alla typer av statspapper. Det innebär
att upplåningen i statsobligationer blir 81 miljarder kronor i år och 66
miljarder kronor nästa år.

- Överinsättningar på skattekontot försvårar tolkningen av statsfinanserna.
Den redovisade statsskulden blir lägre än vad den faktiskt är, då saldot på
skattekontot i praktiken utgör en skuld för staten, säger riksgäldsdirektör
Hans Lindblad.

Överinsättningar på skattekontot är en dyr upplåning för staten. Merkostnaden
bedöms till cirka 500 miljoner kronor för 2016, jämfört med Riksgäldens
reguljära upplåning.

Riksgäldens prognos pekar på en BNP-tillväxt 3,3 procent i år, 1,9 procent
nästa år och 1,8 procent 2018. Återhämtningen i omvärlden går fortsatt
långsamt och svensk tillväxt drivs av inhemsk efterfrågan.

Förändringar jämfört med föregående prognosBudgetöverskottet för 2016 är knappt 40 miljarder kronor större än i
Riksgäldens föregående prognos från juni. Det beror främst på den kraftiga
ökningen av inbetalningar till skattekontot, men även på lägre utgifter.

Budgetunderskottet för 2017 är 10 miljarder kronor lägre än i föregående
prognos. Det förklaras främst av att skatteinkomsterna ökar med 5 miljarder
kronor, vilket huvudsakligen beror på högre inkomster från
konsumtionsbaserade skatter och något högre preliminärskatteinbetalningar
från företag.

-----------------------------------------------------------------------------
| Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2016 2017 2018 |
| Nettolånebehov (budgetsaldot med omvänt tecken) -80 (-41) 33 (42) -20 |
| Statsskulden 1 350 1 372 1 342 |
| Statsskulden som andel av BNP 31 30 28 |
-----------------------------------------------------------------------------
Statsskulden beräknas uppgå till 1 350 miljarder kronor i slutet av 2016, 1
372 miljarder kronor 2017 och 1 342 miljarder kronor 2018. Det motsvarar 28
procent av BNP i slutet av 2018.

Lägre emissionsvolym i statsobligationerMot bakgrund av det lägre nettolånebehovet och ett minskat
refinansieringsbehov drar Riksgälden ned upplåningen i statsobligationer från
3,5 till 3,0 miljarder kronor under hela prognosperioden. Det innebär att
upplåningen i statsobligationer blir 81 miljarder kronor i år och 66
miljarder kronor 2017. Upplåningen i statsskuldväxlar minskar till 10
miljarder kronor per auktion. Även upplåningen i realobligationer minskar.

---------------------------------------------------------------------
| Upplåning (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2016 2017 2018 |
| Statsobligationer 81 (83) 66 (77) 66 |
| Realobligationer 16 (18) 14 (18) 14 |
| Statsskuldväxlar 90 (120) 110 (130) 80 |
| Obligationer i utländsk valuta 60 (59) 67 (66) 105 |
| * varav vidareutlåning till Riksbanken 60 (59) 67 (66) 105 |
---------------------------------------------------------------------
KontaktRobert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statsupplåningrapport 2016_3
http://hugin.info/133745/R/2051541/767615.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.