Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Riksgälden: Överskott för staten i oktober 2019

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,9 miljarder kronor i
oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 30,2 miljarder kronor.
Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning än beräknat.

Det primära saldot blev 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.
Skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor lägre än prognos, beroende
på högre utbetalningar från skattekontot än väntat. Det motverkades av
lägre utbetalningar från flera myndigheter, däribland Migrationsverket och
Trafikverket.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor
lägre än beräknat. Det beror på lägre utlåning till främst Trafikverket och
Svenska Kraftnät samt en högre inlåning än väntat. Riksbanken återbetalade
som planerat ett valutalån vilket bidrog till att minska nettoutlåningen,
och därmed till att stärka budgetsaldot, med knappt 26 miljarder kronor.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än
beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2019 visade statens
betalningar ett överskott på 122,4 miljarder kronor. I detta överskott
ingår motsvarande 69 miljarder kronor för lån i utländsk valuta som
Riksbanken återbetalat till Riksgälden.

Statsskulden uppgick till 1 035 miljarder kronor i slutet av oktober

Utfallet för november 2019 publiceras den 6 december, kl. 09.30.

Kontakt

Elin Stenbacka, makroekonom, 08 613 45 99
Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)    
  Utfall okt. Prognos okt. Differens okt. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo 31 874 30 235 1 639 1 639 122 401
Nettolånebehov -31 874 -30 235 -1 639 -1 639 -122 401
Primärt saldo3 641 -107 748 748 -74 219
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -31 307 -29 113 -2 193 -2 193
-69 588
Räntor på statsskulden -1 208 -1 015 -193 -193 21 406
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 888 -1 425 -463 -463 17 405
  - Ränta på lån i utländsk valuta 14 -124 138 138 -330
  - Realiserade valutakursdifferenser 666 534 132 132 4 331
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober
2019).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.      
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.
Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga
poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar
nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga
utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges
officiella statistik.

Bilaga

* Sveriges statsskuld oktober 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.