Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Riksgälden: SEB och Swedbank ser små revideringar av lånebehov

(SIX) Under onsdagsförmiddagen är det åter dags för
Riksgäldens prognos över det statliga upplåningsbehovet och både
SEB:s och Swedbanks ekonomer räknar med mindre uppjusteringar.

I Riksgäldens senaste prognos, som kom i oktober i fjol,
bedömdes statens finanser ge ett underskott om 28 miljarder
kronor 2012, 55 miljarder kronor 2013 samt 56 miljarder kronor
2014. Vid närmast föregående prognos hade Riksgälden räknat med
ett överskott om 32 miljarder kronor för 2012 samt ett överskott
om 15 miljarder kronor 2013.

SEB bedömer sammantaget att lånebehovet under 2012-2013
kommer att revideras upp med mellan 4 och 5 miljarder kronor,
med anledning av något lägre BNP-tillväxt och lägre
skatteintäkter än förväntat. Riksgälden kommer även att låna 100
miljarder kronor till Riksbankens valutareserv, vilket ökar
lånebehovet för 2013 i motsvarande storlek.

SEB:s prognos över nettolånebehovet uppgår till 25 miljarder
kronor för 2012, till 163 miljarder kronor 2013 samt till 56
miljarder kronor för 2014.

Även Swedbank räknar med mindre förändringar av lånebehovet.

"Riksgälden väntas i årets första statsupplåningsrapport göra
ytterligare en upprevidering av lånebehovet för 2013 och 2014
men inte alls i samma utsträckning som i oktober. I takt med
konjunkturförbättringen förutses den underliggande försämringen
successivt plana ut", skriver banken i en analys.

Swedbanks sammantagna prognos indikerar ett nettolånebehov om
25 miljarder kronor för 2012, 170 miljarder kronor för 2013 samt
69 miljarder kronor för 2014.

Riksgälden presenterar sin prognos klockan 09.30 på onsdagen.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.