Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Riksgälden: Stark svensk ekonomi minskar statens lånebehov

En stark tillväxt i svensk ekonomi medför att statsbudgeten väntas visa ett
överskott på 28 miljarder kronor i år och 47 miljarder kronor nästa år,
enligt Riksgäldens nya prognos. Detta medför att Riksgälden minskar
upplåningen i bland annat statsobligationer.

- Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och sysselsättningen ökar snabbt.
Detta är en viktig anledning till att skatteinkomsterna ökar och att
budgetsaldot 2017 stärks, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Den underliggande utvecklingen fortsätter att vara stark under prognosperioden
och budgetöverskotten ökar gradvis mellan åren. Jämfört med föregående
prognos minskar däremot budgetsaldot kraftigt 2018 eftersom Riksgälden inte
längre antar att utlåningen till Riksbanken ska avvecklas.
Budgetpropositionen innehåller ett antal reformer som skulle försvaga
budgetsaldot. Detta motverkas dock av ökade skatteinkomster till följd av den
starka ekonomiska tillväxten.

Att den svenska ekonomiska tillväxten är fortsatt stark beror delvis på en
expansiv ekonomisk politik som bidragit till en stark inhemsk efterfrågan där
bland annat investeringarna växer snabbt, framför allt i år. De närmaste åren
väntas tillväxten avta något, i takt med att de lediga resurserna minskar. I
år beräknas BNP-tillväxten bli 2,7 procent, nästa år 2,5 procent för att 2019
landa på 1,7 procent. När konjunkturen mattas av väntas arbetslösheten öka
något.

Förändringar jämfört med föregående prognosStatsbudgetens saldo i år har reviderats upp med närmare 46 miljarder kronor,
framför allt på grund av högre skatteinkomster till följd av den fortsatt
starka tillväxten. Även för 2018 kommer det underliggande budgetsaldot att
förstärkas. Men eftersom Riksbanken inte kommer att betala tillbaka lånen som
tagits för att stärka valutareserven revideras budgetsaldot ned med 77
miljarder kronor. Exklusive utlåningen till Riksbanken stärks däremot
budgetsaldot med 24 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2017 2018 2019 |
| Nettolånebehov (budgetsaldot med omvänt tecken) -28 (17) - 47 (-124) -55 |
| Nettolånebehov exklusive vidareutlåning till Riksbanken -37 (6) -56 (-32) -52 |
| Statsskulden 1 301 (1 354) 1 249 (1 217) 1 192 |
| Statsskulden som andel av BNP 28 (30) 26 (26) 24 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lägre emissionsvolymer i statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlarDe starka statsfinanserna under kommande år leder till att upplåningen i
statsobligationer och realobligationer minskar. Emissionsvolymerna i
statsobligationer sänks till 2 miljarder kronor per auktion och volymen i
realobligationer till 500 miljoner kronor per auktion. Det höga utnyttjandet
av marknadsvårdande repor leder till stora överskott i
likviditetsförvaltningen. För att hantera det sänks emissionsvolymerna även i
statsskuldväxlar. Från och med januari 2018 blir emissionsvolymen i
statsskuldsväxlar 5 miljarder kronor per auktion och dessutom reduceras
antalet auktioner i växlar till hälften.

--------------------------------------------------------------------
| Upplåning (miljarder kronor) |
| Förra prognosen inom parentes 2017 2018 2019 |
| Statsobligationer 51 (52) 40 (50) 40 |
| Realobligationer 12 (13) 9 (13) 9 |
| Statsskuldväxlar 88 (110) 20 (60) 20 |
| Obligationer i utländsk valuta 65 (68) 102 (17) 63 |
| * varav vidareutlåning till Riksbanken 65 (68) 102 (0) 63 |
--------------------------------------------------------------------
KontaktRobert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statsupplåning – prognos och analys 2017:3
http://hugin.info/133745/R/2144366/821810.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.