Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Riksgälden: Statens budgetöverskott blev 112 miljarder kronor 2019

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett
överskott på 112 miljarder kronor för 2019. Riksgäldens prognos från
oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

Det förhållandevis stora överskottet förklaras till stor del av att
Riksbanken återbetalade lån motsvarande 69 miljarder kronor i utländsk
valuta till Riksgälden. Den ekonomiska utvecklingen  2019 präglades av en
svagare konjunktur, vilket bidrog till att skatteinkomsterna från
exempelvis löner och konsumtion växte långsammare än tidigare år.
Riksgälden bedömer att kapitalplaceringar på skattekontot minskade något
under året, samtidigt som de bidrog till större variationer i statens
betalningar.

Statens utgifter ökade totalt sett måttligt jämfört med 2018. De största
minskningarna av utgifterna skedde inom områdena arbetsmarknad och
migration samtidigt som statsbidragen till kommunerna ökade mest.

Statsskulden uppgick till 1 113 miljarder kronor i slutet av december
vilket var 149 miljarder kronor lägre än i december 2018.

Underskott för staten i december

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 98,4 miljarder kronor i
december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 87,2 miljarder kronor.
Det förklaras främst av att skatteinkomsterna var cirka 15 miljarder kronor
lägre än beräknat, vilket beror på att de kompletterande
skatteinbetalningarna var lägre och utbetalningarna från skattekontot högre
än väntat. Sammanlagt under perioden oktober till december var
skatteinkomsterna cirka 13 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror i
huvudsak på högre utbetalningar från skattekontot.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,2 miljarder kronor
lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,3 miljarder kronor högre än
prognos.

Utfallet för januari publiceras den 7 februari, kl. 09.30.

Kontakt:

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53
Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1
(miljoner kronor)    
  Utfall dec. Prognos dec. Differens dec. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo -98 387 -87 155 -11 232 -1 236 111 946
Nettolånebehov1 98 387 87 155 11 232 1 236 -111 946
Primärt saldo3 51 267 41 159 10 107 4 888 -65 383
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 39 865 40 071 -206 -4 310 -68
815
Räntor på statsskulden 7 255 5 924 1 331 658 22 252
  - Ränta på lån i svenska kronor 6 801 6 278 523 -499 16 794
  - Ränta på lån i utländsk valuta -85 -119 34 419 -219
  - Realiserade valutakursdifferenser 539 -235 774 737 5 677
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober
2019).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.      
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.
Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga
poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar
nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga
utgiftstaket.
5 Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med
Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens
årsredovisning för 2020.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Bilaga

* Rapport Sveriges statsskuld december 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.