Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-28

Riksgälden: Statens upplåning i stort oförändrad trots stigande utgifter

Statens budgetunderskott beräknas bli 45 miljarder kronor 2015, 33 miljarder
kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017. Det visar Riksgäldens nya prognos.
Skatteinkomsterna fortsätter att öka samtidigt som utgifterna för framför
allt migration stiger. Sammantaget innebär det att statens upplåning i stort
är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Budgetunderskottet - nettolånebehovet - för 2015 är 25 miljarder kronor lägre
än i den förra prognosen från juni. Det beror till stor del på högre
skatteinkomster. Nästa år ökar utgifterna för migration kraftigt till följd
av att antalet asylsökande stiger, samtidigt som skatteinkomsterna fortsätter
att växa snabbare än tidigare beräknat. Sammantaget ökar underskottet för
2016 med 8 miljarder kronor jämfört med juniprognosen.

- Svensk ekonomi och den underliggande utvecklingen av statsfinanserna visar
på en överraskande styrka. De ökade utgifterna för migration vägs till stor
del upp av högre skatteinkomster, men det är viktigt att poängtera att
osäkerheten är stor, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgälden räknar med en BNP-tillväxt på 3,1 procent 2015 och 2,8 procent
2016. Det är en upprevidering med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. För 2017
är prognosen 2,4 procent.

Ökade migrationsutgifterRiksgälden räknar med att Migrationsverkets utgifter blir 26 miljarder kronor
2015, 58 miljarder kronor 2016 och 70 miljarder kronor 2017. Det är en ökning
med 1 miljard kronor för 2015 och 31 miljarder kronor för 2016 jämfört med
föregående prognos. En del av utgiftsökningen för migration kompenseras av
att biståndet antas minska.

------------------------------------------------------------------------------------
| Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor) |
| 2015 2016 2017 |
| Nettolånebehov 45 33 47 |
| Statsskulden 1 442 1 469 1 511 |
| Statsskulden som andel av BNP 35 % 35 % 35 % |
| Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och 28 % 28 % 29 % |
|penningmarknadstillgångar |
------------------------------------------------------------------------------------

Oförändrade emissionsvolymerEmissionsvolymen i statsobligationer ligger kvar på 4 miljarder kronor per
auktion under hela prognosperioden. Det innebär att upplåningen i
statsobligationer blir 86 miljarder kronor i år och 88 miljarder kronor 2016
och 2017. Även emissionsvolymen i realobligationer är oförändrad.

Upplåningen i statsskuldväxlar är i princip oförändrad. Riksgälden räknar
fortsatt med att emittera i snitt 17,5 miljarder kronor per auktion. Stocken
väntas ha ökat till 135 miljarder kronor i slutet av 2016.

------------------------------------------------------------
| Upplåning (miljarder kronor) |
| 2015 2016 2017 |
| Statsobligationer 86 88 88 |
| Realobligationer 17 18 18 |
| Statsskuldväxlar 119 135 135 |
| Obligationer i utländsk valuta 91 92 75 |
| * varav vidareutlåning till Riksbanken 53 70 55 |
------------------------------------------------------------
Kontakt

Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statsupplåning - prognos och analys 2015:3
http://hugin.info/133745/R/1961794/715389.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1961794

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.