Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Riksgälden: Underskott för staten i april 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 38,9 miljarder kronor i
april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,8 miljarder kronor.
Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat och
utbetalningar av permitteringsstöd. En återbetalning av lån från Riksbanken
motverkade underskottet i april med 17,7 miljarder kronor.

Det primära saldot blev 49,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat.
Skatteinkomsterna var cirka 25 miljarder kronor lägre än beräknat. Främst
var inkomsterna från företagsskatt och arbetsgivaravgifter lägre, samtidigt
som utbetalningarna från skattekontot var cirka 15 miljarder kronor högre
än väntat. Utbetalningarna från Tillväxtverket var ungefär 16 miljarder
kronor högre än beräknat som en följd av att de handlägger utbetalningar av
permitteringsstöd. Därutöver var utbetalningarna från bland annat
Kammarkollegiet och Trafikverket något högre än prognosticerat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 17,7 miljarder kronor
lägre än beräknat. Det beror främst på att ett lån till Riksbanken som
förföll i april, refinansierades redan i mars. Det är således bara fråga om
en omfördelning av nettoutlåning mellan mars och april.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,3 miljarder kronor högre än
prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2020 visade statens betalningar
ett överskott på 27,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 148 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj 2020 publiceras den 5 juni, kl. 09.30.

Virusutbrottet kommer leda till stora underskott under prognosperioden,
2020-2021

Utbrottet av covid-19 får allvarliga konsekvenser för den ekonomiska
utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden. I syfte att mildra effekterna
har en rad olika stödåtgärder vidtagits. Därtill kommer inkomsterna för
företag och löntagare att bli lägre än tidigare prognoser som en följd av
den ekonomiska nedgången. Även utgifterna bedöms öka utöver de stödåtgärder
som presenterats.

Riksgälden avser att återkomma med en samlad bedömning om den ekonomiska
utvecklingen, prognoser för statens budgetsaldo och en ny upplåningsplan i
rapporten ? Statsupplåning ? prognos och analys 2020:2? den 19 maj.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)    
  Utfall apr. Prognos apr. Differens apr. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo -38 895 -6 810 -32 085 -48 809 27 647
Nettolånebehov1 38 895 6 810 32 085 48 809 -27 647
Primärt saldo3 58 776 9 252 49 524 40 283 2 463
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -19 849 -2 136 -17 712 10 231
-52 461
Räntor på statsskulden -33 -306 273 -1 705 22 352
  - Ränta på lån i svenska kronor -811 -754 -57 -2 622 16 496
  - Ränta på lån i utländsk valuta -112 -46 -66 -212 -400
  - Realiserade valutakursdifferenser 890 494 395 1 129 6 256
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. 
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari
2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster. 
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.
Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga
poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar
nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga
utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/statistik/statistik-om-statens-upplaning/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges
officiella statistik.

Bilaga

* Sveriges statsskuld april 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.