Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Riksgälden: Underskott för staten i mars

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 9,1 miljarder kronor i
mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor.
Skillnaden förklaras av såväl lägre skatteinkomster som högre utbetalningar
än beräknat.

Skatteinkomsterna var cirka 13 miljarder kronor lägre än prognos. Det
förklaras främst av lägre kompletteringsbetalningar och högre återbetalningar
av skatt. Riksgälden bedömer att det i huvudsak handlar om förskjutningar av
betalningar mellan månader. Övriga skatteslag utvecklades i linje med
prognosen.

Utbetalningarna från Sida var 4 miljarder kronor högre än väntat. Vidare var
utbetalningarna från Kammarkollegiet 3 miljarder kronor högre än prognos. I
båda fallen rör det sig till stor del om tidigareläggningar av utbetalningar
som låg i prognosen för april.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,4 miljarder kronor
lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat.
Det beror främst på högre överkurser och lägre valutakursförluster än
beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2017 visade statens betalningar ett
överskott på 56,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 332 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

KontaktHåkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Statens nettolånebehov1(miljoner kronor) |
| Utfall mar Prognos mar Differens mar Ack. diff.2 Utfall 12-mån |
| Nettolånebehov 9 111 -7 365 16 476 21 743 -56 762 |
| Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 8 870 -9 265 18 134 20 053 -74 719 |
| Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -4 153 -3 705 -449 2 202 10 782 |
| Räntor på statsskulden 4 394 5 604 -1 210 -512 7 174 |
|- Ränta på lån i svenska kronor 3 106 4 130 -1 024 -519 8 711 |
|- Ränta på lån i utländsk valuta 13 -56 69 107 282 |
|- Realiserade valutakursdifferenser 1 275 1 530 -255 -100 -1 818 |
| 1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. |
| 2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2017). |
| 3Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till |
|myndigheter. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella
statistik.

Statsskulden mar 2017
http://hugin.info/133745/R/2094447/791953.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.