Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Riksrevisionen: Civilsamhället fortfarande outnyttjad resurs i integrationsarbetet

Regeringen har en ambition att involvera det civila samhället i
statens arbete för att främja integrationen. En granskning från
Riksrevisionen visar dock att civilsamhällets deltagande är
begränsat.

Riksrevisionen har granskat om staten har lyckats undanröja hinder och
skapat förutsättningar för civilsamhällets medverkan på
integrationsområdet. Granskningen visar att det civila samhällets
deltagande i de statliga insatserna för att främja integrationen inte
är särskilt stort.

Det begränsade deltagandet förklaras av flera faktorer, till exempel
att varken regeringen eller myndigheterna i sin styrning har betonat
vikten av civilsamhällets medverkan. Det civila samhället är till
exempel inte i någon större utsträckning utförare av mottagnings- och
etableringsinsatser som resultat av Arbetsförmedlingens och
Migrationsverkets upphandlingar. Granskningen pekar på en möjlig
målkonflikt mellan ambitionen att involvera civilsamhället och kravet
på att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Av granskningen
framgår också att de förändringar som regeringen har gjort genom att
styra det statliga stödet mot fler avgränsade bidrag och genom att
hänvisa till Integrationsfonden sammantaget försvårar civilsamhällets
deltagande i integrationsarbetet.

- Granskningen visar att civilsamhället, ambitionen till trots, i
liten utsträckning deltar i det statliga integrationsarbetet. För att
uppnå den önskade mångfalden av verksamheter inom integrationsområdet
behöver både regering och myndigheter vidta åtgärder, säger
riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar till exempel regeringen att göra en
samlad analys av den statliga finansieringen av civilsamhället på
området och Arbetsförmedlingen och Migrationsverket att utveckla den
lokala samverkan med civilsamhället.

Fakta: Granskningen omfattar regeringen, Arbetsförmedlingen,
länsstyrelserna, Migrationsverket, Svenska ESF-rådet
(Integrationsfonden) och Ungdomsstyrelsen. Enligt regeringen ska en
större mångfald verksamheter bidra till att göra
integrationsprocessen för nyanlända mer effektiv. Riksdag och
regering har i beslut om prop. 2009/10:55 En politik för det civila
samhället framhållit det civila samhällets roll såväl i samhället i
stort, som i integrationspolitiken. Med det civila samhället avses
"en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet,
där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för
gemensamma intressen". I civilsamhället ingår organisationer som
ideella föreningar och stiftelser.

Rapporttitel: Staten och det civila samhället i integrationsarbetet
(RiR 2014:3)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren

Projektledare: Karolina Larfors, 08-5171 42 39

Presskontakt: Jonas Åblad, 08-5171 41 59

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/civilsamhallet-fortfarande-ou...
http://mb.cision.com/Main/1523/9552589/221219.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.