Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-18

Riksrevisionen: Etableringslotsarna fokuserar inte tillräckligt på att hjälpa de nyanlända få jobb

Etableringslotsarnas uppdrag är för brett för att de effektivt ska
kunna bidra till att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. Som
tjänsten är utformad idag arbetar lotsarna mycket med socialt stöd
medan stödet för att hjälpa de nyanlända att få jobb ofta kommer i
andra hand.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Arbetsförmedlingen har
utformat och hanterat den arbetsmarknadspolitiska insatsen
etableringslots på ett effektivt sätt.

Granskningen visar att regeringen har utformat etableringslotsarnas
uppdrag för brett för att de på ett effektivt sätt ska kunna bidra
till att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. Etableringslotsen
ska ge stöd som coachning, jobbsökaraktiviteter och kontakter med
arbetsgivare. Samtidigt ska lotsen ta hand om individens sociala
situation, det vill säga hjälpa till i frågor som rör boende, behov
av vård, bostad med mera. Resultatet har blivit att de nyanländas
behov av socialt stöd har blivit överordnat behovet av stöd för att
få jobb.

- Att de nyanlända etableras i det svenska samhället är viktigt både
för individen och samhället, och en central faktor för detta är
etablering på arbetsmarknaden. Tjänsten etableringslots bör renodlas
så att den får mer fokus på att hjälpa de nyanlända att få jobb.
Regeringen bör då också överväga om alla nyanlända även i
fortsättningen ska erbjudas en lots, säger riksrevisor Claes Norgren.

Den nyanlände har möjlighet att själv välja etableringslots. Men det
kan vara svårt att göra välgrundade val. Till exempel finns
information om de olika lotsföretagens tjänster bara på svenska. Det
händer även att de nyanlända lockas med gåvor och förmåner för att
välja en viss lots, vilket kan bidra till att de gör sina val på fel
grunder. Arbetsförmedlingen bör erbjuda mer stöd i valsituationen.

Granskningen visar också att Arbetsförmedlingen inte har följt upp och
kontrollerat lotsleverantörerna i tillräckligt hög utsträckning.
Detta kan leda till att fel leverantörer anlitas. Följden kan bli en
låg kvalitet på tjänsten och att de nyanlända inte får den hjälp de
behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bör
därför förstärka och utöka kontrollen och uppföljningen.

Fakta

Etableringslots erbjuds nyanlända personer som skrivs in på
Arbetsförmedlingen och får en etableringsplan. Etableringslotsen är
en privat aktör som Arbetsförmedlingen upphandlar som ska ge de
nyanlända professionellt stöd för att etablera sig i arbets- och
samhällslivet och bli självförsörjande. Kostnaden för tjänsten
etableringslots uppgick under 2011-2013 till 583 miljoner kronor.
Beräknade utgifter för tjänsten 2014-2016 är 2,3 miljarder kronor.

Kontakt

Riksrevisor: Claes Norgren
Projektledare: Alicia Selmanovic Monokrousos, tel: 08-5171 40 58
Pressekreterare: Pernilla Eldblom, tel: 08-5171 42 00

Ladda ned eller beställ rapporten

Rapporten Etableringslots - fungerar länken mellan individen och
arbetsmarknaden? kan laddas ned eller beställas från Riksrevisionens
webbplats. Här finns även pressmaterial, högupplösta bilder, figurer
och diagram.

http://www.riksrevisionen.se/2014_14_nyhet
(http://www.riksrevisionen.se/2014_14_nyhet%0d)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/etableringslotsarna-fokuserar...
http://mb.cision.com/Main/1523/9604449/258385.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.