Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-06

Riksrevisionen: Komplex organisering skapar problem i hanteringen av statliga bidrag

De regionala projektmedlen beslutas av 38 olika aktörer bestående av
länsstyrelser, landsting och kommunala samverkansorgan. En granskning
från Riksrevisionen visar att ansvarsfördelningen mellan staten och
de kommunala aktörerna är oklar. Dagens organisering leder också till
brister inom tillsyn och kontroll.

Riksrevisionen har granskat förvaltningen av det statliga bidrag som
går till regional projektverksamhet.

Staten har sedan slutet av 1990-talet överfört stora delar av ansvaret
för det regionala tillväxtarbetet från länsstyrelserna till landsting
och kommunala samverkansorgan. Det har medfört att de kommunala
aktörerna kan besluta om cirka en halv miljard kronor från ett
statligt anslag. Tillväxtverket är ansvarig myndighet men kan inte
påverka hur pengarna används. I granskningen framkommer att det
saknas möjlighet för staten att utöva tillsyn och kontroll. Detta
medför en uppenbar risk för att budgetlagens krav på god hushållning
inte uppfylls.

Granskningen visar också att delar av regeringens styrning upplevs som
otydlig, både vad gäller reglering och fördelning av medel till
länen. Vidare är den uppföljning som görs mer av beskrivande karaktär
snarare än en redovisning av insatsernas resultat i förhållande till
målen. Tanken med det decentraliserade ansvaret var att det skulle
leda till ett effektivare genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken men den bristfälliga uppföljningen gör det svårt
att veta om så är fallet.

- Vi kan konstatera att det finns brister när det gäller hanteringen
av de regionala projektmedlen. Regeringen bör förbättra styrningen
och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten och de kommunala
aktörerna, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se till att styrningen och
uppföljningen av de regionala projektmedlen utformas så att de svarar
upp mot riksdagens krav på offentlig förvaltning. Regeringen bör
också säkerställa att de statliga projektmedel som beslutas av
icke-statliga aktörer omfattas av statlig tillsyn.

Bakgrund

Decentraliseringen av det regionala tillväxtansvaret har motiverats
bland annat med att förutsättningarna för ett regionalt ledarskap
förbättras och att det blir lättare för medborgare och företag att
påverka utvecklingen i den egna regionen. Forskning och utredningar
har dock pekat på risker med decentralisering. Under de senaste fyra
åren har anslaget för regionala tillväxtåtgärder uppgått till ungefär
1,5 miljarder kronor per år. Av dessa 1,5 miljarder kronor har cirka
800 miljoner kronor årligen beslutats inom regional
projektverksamhet.

Ladda ned eller beställ rapporten

Rapporten Förvaltningen av regionala projektmedel - delat ansvar,
minskad tydlighet? kan laddas ned eller beställas från
Riksrevisionens webbplats. Här finns även pressmaterial, högupplösta
bilder, figurer och diagram.

http://www.riksrevisionen.se/2014_10_nyhet

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/komplex-organisering-skapar-p...
http://mb.cision.com/Main/1523/9580176/241291.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.