Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

Riksrevisionen: Omställningen av försvaret har inte varit tillräckligt tydlig och transparent

En granskning från Riksrevisionen visar att riksdagen inte har fått
tillräckligt tydlig information om Försvarsmaktens omställning och
vad denna innebär för förmågan.

Riksrevisionen har granskat hur Försvarsmakten har förändrats genom de
tre senaste försvars- och inriktningsbesluten 2000, 2004 och 2009.
Granskningen visar att det, trots att det har informerats om
förändringarna, finns brister när det gäller tydlighet och
transparens. Ett skäl är att målen och kraven som ligger till grund
för omställningen har varit breda och öppna för tolkning, vilket gör
uppföljning svårt.

Trots de stora förändringar som genomförts har regeringen bara i
begränsad utsträckning följt upp omställningen. Det är därför svårt
att få en samlad bild av Försvarsmaktens förändring. Nya
försvarsbeslut har fattats utan att regeringen säkerställt att
tidigare försvarsbeslut har följts upp tillräckligt.

Regeringens bedömning av Försvarsmaktens förmåga har enligt
Riksrevisionen på flera sätt varit tveksam. Eftersom regeringen inte
jämför med tidigare år blir bedömningen svår att förhålla sig till.
Regeringen och Försvarsmakten har också i ökad utsträckning hänvisat
till om myndigheten har löst årets uppgifter, vilket bara delvis ger
svar på frågan om Försvarsmakten lever upp till ställda krav i stort.

- Regeringen bör göra målen för försvaret och kraven på förmåga
tydligare. Informationen som lämnas till riksdagen bör också bli
tydligare så att det i högre grad går att göra jämförelser från år
till år, säger riksrevisor Jan Landahl.

Enligt Riksrevisionen har det genom de tre försvars- och
inriktningsbesluten under 2000-talet skett en gradvis förskjutning i
inflytande från riksdagen till regeringen. Riksdagens beslut har
varit övergripande och lämnat stort utrymme för regeringen att styra
Försvarsmakten. Konsekvensen är att det blir svårare att på ett
tydligt sätt redovisa och följa upp riksdagens beslut, vilket även
gör det svårare för riksdagen att värdera Försvarsmakten och dess
förmåga.

Bakgrund: Försvarsmaktens omställning har handlat om att förändra
försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar samt om
hur Försvarsmakten ska vara utformad och vilket uppdrag myndigheten
ska ha. Det har inneburit såväl avveckling av förband och annan
rationalisering, som utveckling och förnyelse. Vidare har
Försvarsmaktens personal- och materielförsörjning förändrats, liksom
dess logistik.

Rapporttitel: Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Johan Ågren, 08-5171 40 53

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/omstallningen-av-forsvaret-ha...
http://mb.cision.com/Main/1523/9553389/221776.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.