Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

Riksrevisionen: Regeringen bör stärka kontrollen över försvarets långsiktiga ekonomi

Försvarsmakten och regeringen har inte gjort tillräckligt för att se
till att försvarets verksamhet i framtiden är planerad, beräknad och
finansierad. Framför allt måste man hantera problemen inom
materielförsörjningen - enligt Försvarsmakten saknas 30-50 miljarder
kronor för anskaffning av materiel de närmaste tio åren.

Satsningen på ett tillgängligt och användbart försvar innebär ökade
kostnader. För att ha råd med förändringen har det varit nödvändigt
att se över och anpassa övriga kostnader inom försvaret.
Riksrevisionens granskning visar att de åtgärder som hittills har
genomförts för att åstadkomma ekonomiska förutsättningar för
omställningen av försvaret inte är tillräckliga.

Granskningen visar också att regeringen och Försvarsmakten inte lade
tillräcklig vikt vid den långsiktiga ekonomin i planeringen inför
inriktningsbeslutet 2009. Omställningen skulle ske i den takt som
ekonomin tillät och man försökte skapa balans mellan uppgifter och
resurser på kort sikt, istället för att planera för försvarets
utveckling på lång sikt.

Konsekvensen har bland annat blivit att det i fortsättningen kommer
att krävas omfattande rationaliseringar av verksamheten, liksom
åtgärder för att hantera problemen inom materielförsörjningen. Enligt
Försvarsmakten saknas 3-5 miljarder kronor per år under den närmaste
tioårsperioden för anskaffning av materiel.

- Regeringen måste nu fokusera på att förbättra de ekonomiska
förutsättningarna för att långsiktigt uppnå målen för omställningen
av försvaret. Det är viktigt att rationaliseringarna balanseras så
att försvaret även framöver kan göra insatser och lösa sina
uppgifter, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen rekommenderar också regeringen att redovisa ekonomiska
konsekvenser till riksdagen i samband med större strategiska beslut
om försvaret. Försvarsmakten bör vidareutveckla sin uppföljning av
resultaten av genomförda rationaliseringar och besparingar.

Bakgrund: Försvarsmakten genomgår en omfattande reformering som kräver
att ambitions- och kostnadsökningar måste balanseras mot
rationaliseringar och ambitionsminskningar. Detta har ställt
förändringar, effektiviseringar och besparingar i fokus. 2009 års
inriktningsproposition innebär att personalförsörjningen har övergått
till att bedrivas utifrån frivillighet och nya personalkategorier har
införts. Det kommer att ta många år innan alla förband är bemannade,
utrustade och når full operativ förmåga.

Rapporttitel: Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning
av försvaret (RiR 2014:7)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Thomas Dawidowski, 08-5171 43 01

Pressekreterare: Pernilla Eldblom, 08-5171 42 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/regeringen-bor-starka-kontrol...
http://mb.cision.com/Main/1523/9561115/227301.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.