Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Riksrevisionen: Riksrevisorerna presenterar sin årliga rapport

I riksrevisorernas årliga rapport presenteras de viktigaste
iakttagelserna från det senaste årets granskningar. Ett problem som
tas upp är att när myndigheter delar på ansvar för utbetalningar kan
uppföljningen av utbetalningarna falla mellan stolarna. Rapporten
lyfter också fram brister i statens agerande på marknader som
genomgått stora förändringar de senaste åren.

Delat ansvar kan leda till otydligt ansvar

När olika myndigheter samverkar är det vanligt att de delar på
ansvaret för till exempel utbetalningar. Riksrevisionens granskningar
visar att det då finns en risk att ansvarsfördelningen blir oklar
vilket kan leda till brister i kontrollen av att medlen används till
det de är avsedda för. Ett exempel är Kammarkollegiets utbetalning av
statsbidrag på 79 miljarder kronor och Sidas utbetalning av
statsbidrag på 11 miljarder kronor. Dessa bidrag beslutas inte av
dessa myndigheter utan av regeringen. Det innebär att ansvarskedjan
för utbetalningarna bryts och medlen omfattas därmed inte av ett
uttalat ansvar för intern styrning och kontroll. Trots att
utbetalningarna tillsammans uppgår till 90 miljarder kronor finns det
alltså ingen som har det uttalade ansvaret för kontrollen av hur
medlen används.

- Ett delat ansvar får inte innebära att ansvarskedjan bryts och att
ingen tar ansvar för att statliga medel används effektivt, säger
riksrevisor Jan Landahl.

Omreglerade marknader ställer högre krav på regeringens styrning

Riksrevisionen har sedan 2011 undersökt effektiviteten i statens
verksamhet på marknader som genomgått stora förändringar de senare
åren. Granskningarna har omfattat apoteks-, järnvägs-, el-, spel-,
telekom- och rymdmarknaden. Flera av dessa marknader har genom
omreglering öppnats upp för konkurrens och privata aktörer.

- Granskningarna visar att de nya marknaderna ställer högre krav på
regeringens styrning, eftersom behovet att följa upp både marknader,
myndigheter och bolag blir större än tidigare. Även kraven på
samordning ökar, både inom Regeringskansliet men också mellan
aktörerna på marknaderna, säger riksrevisor Claes Norgren.

Granskningarna visar också att regeringen och tillsynsmyndigheterna
har haft begränsad kunskap om de marknader som granskats, om
regelverkens effekter och om hur myndigheternas och bolagens
verksamhet utvecklats i förhållande till målen. Det har i vissa fall
lett till att regeringen och myndigheterna inte vidtagit de
korrigerande åtgärder som varit nödvändiga för att marknaden ska
fungera bättre och mer effektivt. Ytterst handlar det om att skapa
förutsättningar för fungerande marknader för både konsumenter och
företag.

När en marknad öppnas upp för konkurrens behövs det också en större
regeluppsättning än tidigare. Granskningarna visar att tillsynen ännu
inte anpassats fullt ut till de krav som gäller för de omreglerade
marknaderna.

Ladda ned eller beställ rapporten

Riksrevisorernas årliga rapport 2014 kan laddas ned eller beställas
från Riksrevisionens webbplats. Här finns även pressmaterial,
högupplösta bilder, figurer och diagram.

http://www.riksrevisionen.se/arliga_rapporten_2014
(http://www.riksrevisionen.se/2014_8_nyhet%0d)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/riksrevisorerna-presenterar-s...
http://mb.cision.com/Main/1523/9591765/249442.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.