Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Riksrevisionen: Stödet till anhöriga som vårdar närstående bör utvecklas

Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes
vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det stöd från
det offentliga som de behöver. Regeringen bör därför göra mer för att
förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett
gott stöd till de anhöriga.

Riksrevisionens granskning visar att staten inte har gjort
tillräckligt för att anhöriga som vårdar närstående ska få ett stöd
som motsvarar deras behov. Regeringen har ändrat i socialtjänstlagen
och gett kommunerna ekonomiskt bidrag för att bygga upp anhörigstödet
men enligt Riksrevisionens mening bör stödet utvecklas ytterligare.

Anhöriga upplever att åtgärder som höjer kvaliteten i vården och
omsorgen är det som i störst utsträckning skulle underlätta för dem.
I intervjuer med anhöriga som gjorts under granskningen säger många
att de tar på sig ett större ansvar än de själva vill på grund av
brister i vården och omsorgen.

Det är också viktigt att stödet till de anhöriga blir mer
individanpassat och flexibelt. Kommunernas stöd är mest utbyggt inom
äldreomsorgen där en äldre pensionerad make eller maka ger omsorg
till sin partner. Men anhöriga som ger stöd kan vara även till
exempel förvärvsarbetande och anhöriga till personer med psykisk
ohälsa, cancer eller funktionsnedsättningar. Även dessa grupper
behöver ett stöd som passar deras behov.

- Regeringen bör ta ett större ansvar för att ge kommunerna och landstingen goda förutsättningar att ge stöd till anhöriga som vårdar närstående. Det kan handla om att ge tydligare uppdrag, att öka kunskapen om de anhöriga och deras behov och att det finns utbildningar för personalen, säger riksrevisor Jan Landahl.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att förtydliga
socialtjänstlagen. Regeringen bör också överväga att anpassa
socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadslagstiftningen för att
göra det lättare för anhöriga att förena omsorg av anhöriga med
arbete.

Bakgrund: Det kan vara så många som 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
som ger vård och omsorg till närstående. Detta ska vara frivilligt
och ett stöd till det offentligas insatser. I praktiken är det dock
tvärtom, att den offentliga vården och omsorgen är ett komplement
till de anhörigas insatser. Undersökningar visar att anhörigas hälsa,
ekonomi, arbetssituation, fritid och relationer kan påverkas negativt
av omsorgen till närstående. Sedan 1999 har staten satsat cirka 2
miljarder kronor på att utveckla stödet till anhöriga i kommunerna.

Ladda ned eller beställ rapporten

Rapporten Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) kan laddas
ned eller beställas från Riksrevisionens webbplats. Här finns även
pressmaterial, högupplösta bilder, figurer och diagram.

http://www.riksrevisionen.se/2014_9_nyhet

Riksrevisor: Jan Landahl
Projektledare: Philippe Jolly, tel: 08-5171 40 26
Pressekreterare: Pernilla Eldblom, tel: 08-5171 42 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/stodet-till-anhoriga-som-vard...
http://mb.cision.com/Main/1523/9572407/235643.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.