Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

Riksrevisionen: Stora brister i livsmedelskontrollen

Det har funnits problem i den offentliga livsmedelskontrollen under
lång tid. Det finns brister i länsstyrelsernas kontroll av lantbruk
och andra primärproducenter och många kommuner klarar inte sitt
uppdrag att kontrollera till exempel butiker och restauranger. En
granskning från Riksrevisionen visar att staten inte har tagit sitt
ansvar för en fungerande livsmedelskontroll.

Riksrevisionen har granskat vad staten har gjort för att se till att
den livsmedelskontroll som länsstyrelserna och kommunerna genomför är
effektiv och ändamålsenlig.

Livsmedelsverket har under många år konstaterat att det finns brister
i kontrollen och att det varierar hur kontrollen fungerar på olika
håll i landet. Många kommuner klarar inte sitt kontrolluppdrag och
kontrollen är inte alltid riskbaserad. Kommunernas resurser för
livsmedelskontroll är begränsade samtidigt som möjligheten till
samverkan med andra kommuner utnyttjas i liten utsträckning. När det
gäller länsstyrelsernas kontroll uppnås inte målet att minst en
procent av livsmedelsföretagen i primärproduktionen ska kontrolleras
varje år, trots att målet troligen är det lägsta i EU.

Granskningen visar att Livsmedelsverket inte har utrett vad som ligger
bakom bristerna och i stort sett inte använt sina möjligheter att
ingripa för att rätta till problemen. Inte heller regeringen har
agerat för att komma till rätta med problemen i kontrollen.

- Vi måste kunna lita på att maten är säker. Staten bör därför ta ett
större ansvar för att skyndsamt se till att livsmedelskontrollen är
effektiv och fungerar i hela Sverige, säger riksrevisor Claes
Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen och de ansvariga myndigheterna
att pröva om en tydligare statlig styrning leder till tillräckliga
förbättringar i kontrollverksamheten. Det bör bland annat ske genom
att regeringen förtydligar ansvaret för samordning och uppföljning,
samt att Livsmedelsverket i större utsträckning använder sin
föreskriftsrätt och vidtar åtgärder när brister i
kontrollverksamheten upptäcks. Livsmedelsverket och länsstyrelserna
bör även verka för ökad samverkan mellan kommunerna. Om förbättringar
uteblir bör regeringen ompröva organiseringen av
livsmedelskontrollen.

Bakgrund

Målet med livsmedelskontrollen är att skydda människors hälsa och att
se till att konsumenterna kan lita på att livsmedlen är säkra och
rätt märkta. I Sverige genomförs en stor del av kontrollen av
länsstyrelser och kommuner. Länsstyrelserna är ansvariga för kontroll
av primärproducenter, till exempel lantbruk. Kommunerna kontrollerar
bland annat butiker, restauranger och storkök.

Ladda ned eller beställ rapporten

Rapporten Livsmedelskontrollen - tar staten sitt ansvar? kan laddas
ned eller beställas från Riksrevisionens webbplats. Här finns även
pressmaterial, högupplösta bilder, figurer och diagram.

http://www.riksrevisionen.se/2014_12_nyhet
(http://www.riksrevisionen.se/2014_12_nyhet%0d)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/riksrevisionen/r/stora-brister-i-livsmedelskon...
http://mb.cision.com/Main/1523/9598644/254450.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.