Du är här

2017-10-09

Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB

erensaktier i ALM Equity AB

2017-10-09

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av
bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 798 761 preferensaktier.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ökas med högst
17 987 610 kronor genom utgivande av högst 1 798 761 nya preferensaktier.
Aktiekapitalet kommer efter emissionen totalt uppgå till högst 182 766 350
kronor fördelat på 18 276 635 aktier, varav 8 122 035 är preferensaktier.

Erbjudandet riktade sig till färre än 150 investerare och inget prospekt har
upprättats. Erik Penser Bank var finansiell rådgivare och bookrunner i samband
med nyemiss-ionen. Placeringen har skett efter marknadens stängning i fredags.
Bakgrunden till nyemissionen var att ALM Equity ville stärka sin balansräkning
samt öka rörelsekapi-talet i syfte att öka förmågan till värdedrivande affärer.

Teckningskursen var etthundrasjukronor (107) per ny preferensaktie. Det är tre
pro-cent under genomsnittskursen de 10 sista handelsdagarna, 25 september-6
oktober 2017.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt,
framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med
kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser
är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.