Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Ringkjøbing Landbobank A/S: Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2019

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

7. august 2019

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2019

Høj aktivitet og kundetilgang påvirker resultatet positivt i et ellers
udfordrende bankmarked.

Regnskabsresultaterne udvikler sig tilfredsstillende med en stigning i
basisindtjeningen på 4% og et fald i de samlede omkostninger på 7%.
Resultat før skat stiger med 16% til 619 mio. kroner.

Basisresultat - proforma

(mio. kroner) H1
2019 H1
2018 2018 2017 2016
Basisindtjening i alt 1.048 1.011 2.001 1.917 1.861
Samlede udgifter og afskrivninger 405 435 866 845 815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån 643 576 1.135 1.072 1.046
Nedskrivninger på udlån m.v. -49 +2 -43 -70 -211
Basisresultat 594 578 1.092 1.002 835
Beholdningsresultat m.v. +33 +93 +77 +84 +78
Særlige omkostninger 8 137 217 22 22
Resultat før skat 619 534 952 1.064 891

1. halvår 2019 i overskrifter

* Regnskabet udviser en stigning i basisindtjeningen på 4% til 1.048
mio. kroner
* Udgifterne falder med 7% til 405 mio. kroner, og omkostningsprocenten
udgør 38,6
* Basisresultatet udgør 594 mio. kroner efter nedskrivninger på 49 mio.
kroner
* Egenkapitalen forrentes før skat med 17,2% p.a.
* Fortsat stor netto kundetilgang og vækst i udlån på 8% til 34,5 mia.
kroner
* Fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank forløber
godt
* Stor travlhed i hele organisationen med realkreditkonverteringer og
tilgang af nye kunder

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

 

Vedhæftet fil

* Halvårsrapport 2019 - DK

Författare Hugin Nyheter