Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy AB offentliggör informationsmemorandum och har godkänts för listning på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") har godkänt Ripasso Energy AB
(publ) ("Ripasso Energy") för handel på Nordic MTF. Första handelsdag
blir den 28 november 2016.

[image]

Informationsmemorandum

I samband med listningen har Ripasso Energy upprättat ett
informationsmemorandum som har godkänts av NGM, vilket finns
tillgängligt på Ripasso Energys hemsida.

Ripasso Energy offentliggjorde den 26 september 2016 ett
emissionsmemorandum i samband en nyemission riktad till aktieägare i
Dividend Sweden AB (publ) och allmänheten. Följande väsentliga
händelser har inträffat sedan emissionsmemorandum publicerades:

· Emissionen riktad till aktieägare i Dividend Sweden AB (publ) och
allmänheten blev fulltecknad, se pressmeddelande från den 28 oktober
2016. Teckningsgraden var 136 procent och genom emissionen fick
Ripasso Energy omkring 1 600 nya aktieägare.

· Bolaget har genomfört en riktad emission till institutionella
investerare samt kvittningsemission till emissionsgaranter och
finansiell rådgivare, se pressmeddelande från den 31 oktober 2016.

· Priset per aktie i samtliga emissioner ovan var 4 kronor per
aktie. Ripasso Energy har efter genomförda emissioner och kostnader
för dessa en kassa om 31 miljoner kronor. Antal utestående aktier är
61 157 709.

· Bolaget har fått kortnamnet: RISE MTF och ISIN: SE0009143993.
· Ripasso Energy bedömer att bolaget når målpriset för
produktionskostnader per enhet vid lägre volymer än tidigare
uppskattat. Se vidare nedan under särskild rubrik.

Ripasso Energy bedömer att målpris uppnås vid lägre produktionsvolymer
än tidigare uppskattat: nu 400 enheter jämfört med tidigare 1 000
enheter

Bolaget har under en tid arbetat med att utveckla strategin för inköp
och tillverkning av hybridiserade stirlingmotorer. Syftet med detta
arbete har varit att förbättra bolagets möjligheter att nå våra
långsiktiga produktionskostnadsmål vid lägre beställningsvolymer.
Detta arbete har varit framgångsrikt och Ripasso Energy räknar nu med
att kunna sälja sin produkt till det långsiktiga målpriset (2
MUSD/MW) redan vid en beställningsvolym om 400 enheter (motsvarar
13,2 MW), vilket tidigare bedömdes först kunna uppnås vid en
beställningsvolym om 1 000 enheter.

Avtal med Finwire Media - stärkt informationsgivning till aktieägare
och marknad

Bolaget har slutit ett avtal med Finwire Media och kommer regelbundet
att publicera filmer om bolagets utveckling. Filmerna kommer att
distribueras via bolagets hemsida och YouTube. Ripasso Energy har
redan i detta format spelat in bolagspresentationer som har
genomförts under oktober och november, vilka återfinns på
https://ripassoenergy.com/media. Nya filmer kommer att offentliggöras
med pressmeddelande, vilka i enlighet med NGMs regelverk kommer att
innehålla all väsentlig information. Ripasso Energy avser att
återkommande delta vid sammankomster för aktiesparare. Nästa
planerade evenemang hålls den 29 november 2016 på InvestorDagen
Odense, där omkring 1 000 deltagare förväntas närvara.

Legal rådgivare är Törngren Magnell. Emissionsinstitut och Mentor på
NGM Nordic MTF är Eminova.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande,
vänligen kontakta: Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson,
e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget,
besök: www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns även möjlighet att
prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OLAGLIG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-ab-offentli...
http://mb.cision.com/Main/14881/2129510/594658.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.