Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

Risk Intelligence A/S: Idag inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S nyemission inför planerad notering på Spotlight ...

Idag, den 16 juli 2018, inleds teckningstiden i Risk Intelligence A/S
("Risk Intelligence") nyemission inför planerad notering på Spotlight
Stock Market ("Spotlight"). Teckningstiden löper till och med den 31
juli 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget högst 12 MDKK
före emissionskostnader. Bolaget har på förhand via
teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 7 MDKK, motsvarande
cirka 60 procent av emissionsvolymen. Utöver avtalade
teckningsförbindelser har bolaget erhållit vederlagsfria
garantiförbindelser från befintliga ägare om cirka 1,8 MDKK,
motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen.

Om Risk Intelligence och bolagets nyemission
Risk Intelligence grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har
utvecklats till att bli ett framstående bolag inom
säkerhetsriskhantering, med en skalbar affärsmodell som genererar
intäkter. Risk Intelligence analyserar och sammanställer
underrättelser för att ge en djupgående analys av befintliga och
framtida hot för att klienter ska kunna planera, bedöma och genomföra
sin verksamhet i riskfyllda områden. Via bolagets digitala plattform
presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för
kust- och hamnområden. Riskanalyser inriktas mot uppror, sjöröveri,
organiserad brottslighet, terrorism, militära konflikter och
samspelet mellan dessa. Risk Intelligences digitala produkter
markerar var allvarliga händelser uppkommer samt presenterar en
bedömning om hur stor risk som föreligger i respektive område för att
företag, i ett system, enkelt ska kunna utvärdera risk.
Underrättelsedata inhämtas från direkta lokala källor,
on-site-konsulter och från ett stort internationellt
underrättelsenätverk.

Bolaget har beslutat att anskaffa kapital motsvarande 12 MDKK för att
finansiera nästa steg i utvecklingen och lansering av
LandRisk-modulen i Risk Intelligence System. Risk Intelligence kommer
därigenom täcka hela den logistiska kedjan
(MaRisk+PortRisk+LandRisk).

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar:
"Vi har ett välfungerande koncept med tjänster och produkter som
minimerar klienters exponering för risk och effektiviserar dess
driftsäkerhet. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att
ytterligare skala upp verksamheten. Genom att inkludera
LandRisk-modulen i Risk Intelligence System kommer vi täcka hela den
logistiska kedjan och nå en marknad som är 20 gånger större än våra
befintliga marknader kombinerat."

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 16 - 31 juli 2018.
Teckningskurs: 6,25 DKK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 aktier.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 1 920 000 aktier, motsvarande 12 000 000 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 7 200 000 DKK.
Antal aktier innan nyemission: 5 749 140 stycken.
Värdering (pre-money): Cirka 35,9 MDKK.
Teckningsförbindelser och garantiförbindelser: Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 7 MDKK, totalt motsvarande cirka 60
procent av emissionsvolymen. Bolaget har erhållit vederlagsfria
garantiförbindelser från befintliga ägare i bolaget om cirka 1,8
MDKK, totalt motsvarande cirka 15 procent av emissionsvolymen.
Garantiteckningen är avtalad uppifrån och ner, innebärande att
garantiteckning endast aktiveras i det fall nyemissionen ej blir
fulltecknad.

Notering på Spotlight: Aktien i Risk Intelligence är planerad att
noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den
17 augusti 2018 med kortnamnet RISK.

Aktiens ISIN-kod: DK0061031978.
Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Risk
Intelligence att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett
antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
16 juli Investerarträff Scandic Klara, Slöjdgatan Anmälan sker via
2018Kl. 11:30 7,Stockholm www.sedermera.se
-13:00

17 juli Investerarträff Parken, Hall of Anmälan sker via
2018Kl. 17:00 CarlsbergØster Alle 52A,2100 www.sedermera.se
-19.30 Köpenhamn Ö

Se www.riskintelligence.eu/investor för mer detaljer.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.
Nordnet Bank AB är Selling Agent och Gemstone Capital är
marknadsrådgivare i Danmark.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:
Hans Tino Hansen, VD
Telefon: +45 7026 6230
E-post: info@riskintelligence.eu

Hemsidor och sociala medier:
Hemsida: www.riskintelligence.eu
Twitter: www.twitter.com/riskstaff
LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook: www.facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har
kommit att utvecklas till att bli ett framstående bolag inom
säkerhetsriskhantering genom att leverera hot- och riskbedömningar
globalt. Risk Intelligence assisterar sina kunder och partners via
kontor i Köpenhamn samt representanter i Europa, Asien och
Nordamerika. Verksamheten har utformats med internationell skalbarhet
i åtanke och bolaget är globalt ansett som experter inom sitt
verksamhetsområde. Risk Intelligence tillhandahåller digitala
produkter som planlägger och upplyser om risker som föreligger
globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och
genomföra uppdrag i riskfyllda områden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/risk-intelligence-a-s/r/idag-inleds-teckningst...
http://mb.cision.com/Main/17400/2576067/879021.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.