Du är här

2018-08-02

Risk Intelligence A/S: Risk Intelligence A/S:s nyemission kraftigt övertecknad

Den 31 juli 2018 avslutades teckningstiden i Risk Intelligence A/S
("Risk Intelligence") nyemission om högst 12 MDKK inför notering på
Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Nyemissionen tecknades till
cirka 45,6 MDKK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en total
teckningsgrad om cirka 379,6 procent och en publik teckningsgrad om
cirka 771,2 procent. Totalt tecknade 1772 enskilda tecknare aktier i
nyemissionen.

Teckning och tilldelning

Den offentliga delen av nyemissionen om 5 MDKK (totalt emissionsbelopp
om 12 MDKK minus teckningsförbindelser om 7 MDKK) tecknades till
cirka 38,6 MDKK (full teckning på 45,6 MDKK minus
teckningsförbindelser på 7 MDKK) motsvarande cirka 771,2 procent.

På grund av det stora intresset sker tilldelning genom slumpmässigt
urval (dvs lotteri) i enlighet med tilldelningsprinciperna som
angivits i memorandumet. Den offentliga delen om 5 MDKK fördelas i
minsta teckningsposter om 700 aktier till ett pris om 6,25 DKK per
aktie, motsvarande 4 375 DKK per fördelning till totalt 1 142 nya
aktieägare av totalt 1 772 tecknare. På detta sätt kommer maximalt
antal nya aktier, totalt 1 920 000 aktier, att utfärdas, och Risk
Intelligence kommer att erhålla 12 000 000 DKK före
emissionskostnader om cirka 1,17 MDKK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas till samtliga tilldelade
aktieägare idag, den 2 augusti 2018. Tecknare som inte erhåller
tilldelning av aktier kommer inte att få en avräkningsnota.

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar:

"När jag fick planen att genomföra Risk Intelligence
marknadsintroduktion under mitten av sommarperioden presenterad för
mig var jag ursprungligen ganska tveksam. Detta har trots allt inte
gjorts tidigare, men våra rådgivare presenterade oss med en stark
marknadsstrategi och vi bestämde oss för att fortsätta. Mot den här
bakgrunden är jag särskilt stolt och ödmjuk för att inse att vår
nyemission har lockat så stort intresse och att vi nu kan välkomna så
många nya aktieägare. Samtidigt är det olyckligt att vi inte kunde
tilldela aktier till samtliga parter som tecknade aktier i
nyemissionen. Hade det varit möjligt, hade vi givetvis tilldelat
samtliga tecknare aktier. Till er som får mindre aktier än vad ni
tecknat för - eller inga aktier alls för den delen - kan jag bara be
om ursäkt. Jag hoppas att du kan och är villig att förvärva aktier på
marknaden när vår aktie börjar handlas den 17 augusti 2018. Jag
känner stor tacksamhet till alla som valt att teckna aktier i
nyemissionen och till alla parter som gjorde det möjligt, inklusive
Sedermera Fondkommission, Gemstone Capital och Nordnet. Detta ger oss
en utmärkt start i vårt nya liv som ett publikt bolag samt
finansiering av nästa steg i vår affärsplan, inklusive lansering av
LandRisk-modulen i Risk Intelligence System."

Förfarande vid tilldelning av aktier

Om antalet tecknare i nyemissionen överskrider det möjliga antalet
aktieägare och därigenom gör det omöjligt att fördela varje tecknare
en minsta teckningspost aktier, kommer, i enlighet med villkoren i
memorandumet, tilldelning av aktier att ske genom lottning. Lottning
sker genom att en dator via algoritmer väljer ut ett slumpmässigt
antal siffror till de som ska tilldelas aktier. Tilldelning genom
lottning görs av emissionsinstitutet i nyemissionen, Sedermera
Fondkommission.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i Risk Intelligences aktier på Spotlight är
beräknad att bli den 17 augusti 2018. Risk Intelligences aktier
kommer att handlas under kortnamnet "RISK" och aktien har ISIN-kod
DK0061031978.

Antal aktier och aktiekapital

När Risk Intelligences nyemission registrerats hos Erhvervsstyrelsen
kommer det totala antalet aktier att uppgå till 7 669 140 aktier och
aktiekapitalet att uppgå till 766 914 DKK.

Flaggning i Sandbjerg Holding ApS

Med anledning av nyligen genomförd nyemission uppstår flaggning för
Sandbjerg Holding ApS. Sandbjerg Holding ApS:s ägande uppgick före
nyemissionen till cirka 51 procent av aktier och kapital i bolaget
och uppgår efter genomförandet av nyemissionen till cirka 39 procent
av aktier och kapital i bolaget.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Risk
Intelligences nyemission och notering på Spotlight. Nordnet Bank AB
var Selling Agent och Gemstone Capital är marknadsföringsrådgivare i
Danmark.

För mer information rörande nyemissionen och noteringen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:

Hans Tino Hansen, VD
Telefon: +45 7026 6230
E-post: info@riskintelligence.eu

Hemsidor och sociala medier:

Hemsida: www.riskintelligence.eu
Twitter: www.twitter.com/riskstaff
LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook: www.facebook.com/riskstaff

Denna information är sådan information som Risk Intelligence AS/ är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 augusti 2018.

Risk Intelligence A/S grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har
kommit att utvecklas till att bli ett framstående bolag inom
säkerhetsriskhantering genom att leverera hot- och riskbedömningar
globalt. Risk Intelligence assisterar sina kunder och partners via
kontor i Köpenhamn samt representanter i Europa, Asien och
Nordamerika. Verksamheten har utformats med internationell skalbarhet
i åtanke och bolaget är globalt ansett som experter inom sitt
verksamhetsområde. Risk Intelligence tillhandahåller digitala
produkter som planlägger och upplyser om risker som föreligger
globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och
genomföra uppdrag i riskfyllda områden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/risk-intelligence-a-s/r/risk-intelligence-a-s-...
http://mb.cision.com/Main/17400/2585169/886069.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.