Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

Risken börjar bli alltför stor- dags att acceptera budet på SOBI

wysiwyg_image

Den senaste tidens utveckling, där budgivaren dels har kommunicerat att budet är förlängt för sista gången och dels förbundit sig att stå fast vid villkoret på en acceptgrad på 90% har gjort att det nu framstår som alltför riskfyllt att tacka nej till budet. Samtidigt bör kritik riktas mot såväl budgivaren som storägaren Astra Zeneca kring hur affären har hanterats på slutet.

Aktiespararna har tidigare rekommenderat sina medlemmar att inte acceptera budet på SOBI, då det enligt Aktiespararnas mening inte fullt ut motsvarade bolagets värde varken i nuläget eller i framtiden. Aktiespararnas uppfattning om budets värdering av bolaget kvarstår.

Dock har den senaste tidens besked från budgivaren gjort att risken med att nobba budet har ökat avsevärt både ur ett kortare och ett mer långsiktigt perspektiv. Beskedet om att budet kommer att falla om budgivaren inte når 90% innebär att risken ökar, särskilt då det kan tänkas att flera av de som spekulerat i ett högre bud eller i att kunna få ut ett högre pris vid tvångsinlösen kommer att skynda sig ut ur aktien ifall det faller vilket sannolikt kommer att pressa kursen. Aktiespararna beklagar därtill att budgivaren förbundit sig till att inte förlänga budet ytterligare även ifall det skulle gå igenom, vilket gör de aktieägare som inte accepterat budet tvingas in i tvångsinlösen. Bättre hade varit om budgivaren hållit öppet för att förlänga ytterligare en kort period om budet gått igenom så att de aktieägare som inte önskar delta i tvångsinlösen istället kan sälja sina aktier direkt.

Dessutom bidrar oklarheten kring storägaren Astra Zenecas åsikt om budet samt ryktena kring att de försöker få till en sidouppgörelse kring vissa av SOBIs preparat till att risken och osäkerheten ökar. Astra Zeneca har som ägare av ca 8% av SOBI ett stort ansvar gentemot övriga aktieägare och bör därför snarast förmedla sin syn på budet samt bringa klarhet i den ryktesspridning som pågår.

Sammanfattningsvis anser därför Aktiespararna att det nu innebär en alltför stor risk, för alla utom de mest långsiktiga aktieägarna, att nobba budet. Därtill kräver Aktiespararna att Astra Zeneca snarast redovisar sin syn på budet och den ryktesspridning som pågår.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

  • Acceptfristen löper ut den 1 december och att den därefter inte kan förlängas ytterligare.

 

  • Budgivaren har förbundit sig att inte frånfalla kravet om 90% acceptgrad, vilket innebär att budet faller om den nivån inte är uppnådd den 1 december.

 

  • Att storägaren Astra Zeneca fortfarande behåller locket på avseende budet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 26 november 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen