Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-20

Risker och möjligheter på gränsmarknader: "Mycket viktigt"

wysiwyg_image

Bild: Wytze Riemersma, Trustus Capital Managements vd.

Många afrikanska aktier står kvar på samma nivåer som under finanskrisen.
Möjligheten till hög avkastning lockar. Det gäller att sprida riskerna och vara långsiktig, enligt Wytze Riemersma, vd för Trustus
Capital Management.
– Vi har märkt att när folk vänder ryggen till en viss typ av investeringar är det läge att gå in.

Gränsmarknadsfonder hittar du i utvecklingsländer som är mer utvecklade än de minst utvecklade länderna men som är för små, riskabla eller illikvida för att klassificeras som en tillväxtmarknad.

Marknaden riktar sig till investerare som söker hög och långsiktig avkastningspotential.

– Vi bygger portföljer med företag som har en högre avkastning under längre perioder, säger Wytze Riemersma, vd för Trustus Capital Management.

Afrika

Många investerare lämnar Afrika – samtidigt som värderingarna av aktier i Afrika ligger på lika låga nivåer som under finanskrisen.

– Vi har märkt att när folk vänder ryggen till en viss typ av investeringar är det läge att gå in, säger Wytze Riemersma.

Trustus Capital Management har en Afrikafond med exponering mot sju länder.  

Som investerare är det viktigt att vara långsiktig. Diversifiering är alltid viktigt att utgå från när du sätter ihop din portfölj. Gränsmarknadsfonders riskprofil bör också ta hänsyn till det politiska läget i länderna, enligt Wytze.

–  Det är svårt att förutspå den politiska risken och när du väl ser den är det oftast för sent att göra något. Det är därför vi vill diversifiera bort den politiska risken genom att gå in i många olika länder, det hålls aldrig val samtidigt i alla länder, säger han.  

I en portfölj med gränsmarknadsländer kan ett land kan gå ner 20 procent medan utvecklingen grannlandet går upp. Orsaken till den låga korrelationen förklarar Wytze genom att beskriva de lokala faktorerna i landets ekonomi. 

– De länderna drivs vanligtvis till 80 - 85 procent av lokala investeringar, den globala investeraren är inte lika delaktig i landets ekonomi.

Lågkonjunktur

Hur skulle en lågkonjunktur i väst påverka, exempelvis ett gränsmarknadsland som Nigeria?

– Nigeria är beroende av främst olja och ett högre oljepris skulle gynna landets ekonomi. Generellt, slås tillväxtmarknader hårdare av en ekonomisk kris för att de är redan en del av världsekonomin. Gränsmarknadsländer är mer beroende av intern handel och inte lika påverkade.

Men om det blir en global finanskris, av samma storlek som 2008, påverkas även gränsmarknadsländer.

Hur mycket av ens portfölj bör vara gränsmarknadsfonder?

– Knappt 30 procent av den globala fonden, på grund av icke-korrelationen. Ingen skulle göra det i dag på grund av investeringsmarknadernas begränsade storlek och likviditet men även en mindre allokering ger värde till portföljen eftersom dessa länder har en helt annan struktur, säger Wytze Riemersma.

Vietnam

TCM innehar även en Vietnam-fond som enbart investerar i landet. Till skillnad från riskspridningsprincipen med flera länder, sprider TCM sina risker inom landet till olika sektorer. Vietnams ekonomi har blomstrat under de senaste åren men räknas fortfarande till gränsmarknaderna

Wytze Rimersma liknar Vietnam-investeringarna till investeringar inom biotech-branschen.

– Det är få av de inom Biotech som visar riktigt bra resultat, jag skulle säga att fyra eller fem av hundra. Inom gränsmarknader är det liknande, du chansar inte på några få bolag utan du diversifierar, både genom att gå in i många olika bolag och genom att gå in i olika sektorer.

Handelskriget

I det omtalade handelskriget mellan Kina och USA som redan har slagit mot den svenska börsen och befaras få stora negativa konsekvenser ser Wytze möjligheter för gränsmarknadsländer, speciellt för Vietnam.

– Jag tror att kortsiktigt är det negativt men att det långsiktigt kan det vara positivt, och det inte alltför långt fram i tiden. Gränsmarknadsfonder kan vara en del av lösningen. Alla länder vill genomföra handel och de kommer att hitta lösningar sinsemellan.

Han menar till exempel att Vietnam, som Kina har närmat sig för lägre produktionskostnader, kan komma ut som vinnare i ett handelskrig. Vietnam var en av de bästa aktörerna på börsen förra året och gav en avkastning på nära 20 procent.

Hållbarhet och andra krav

Hur viktigt är hållbarhet när ni väljer era bolag?

– Det är mycket viktigt och vi väljer att inkludera det direkt för att inte behöva stå till svars för det i framtiden.

TCM har fyra hållbarhetskrav som ett bolag måste uppfylla för att komma med i deras portfölj, det berör mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljömässig hållbarhet och anti-korruption. Wytze betonar vikten av att ta hänsyn till dessa krav tidigt i processen. Ur en ekonomisk aspekt tänker TCM långsiktigt och vill inte investera i något som går väldigt bra i dag för att sedan ändras på grund av lagkrav eller en befolkning som klättrar mot bättre ekonomi. Han framhäver tobaksindustrin som ett exempel på en bransch de utesluter.

– Tobaksindustrin går väldigt bra, de ger en hög avkastning och växer kraftigt. Vi tror dock att precis som i väst kommer rökning att minska på grund av att folk utbildar sig och inser hur farligt det är, därför är det inte en långsiktig investering för oss och hamnar inte i vår portfölj.

TCM är i dag aktiva i Nederländerna och räknar med att få genomslag hos privata investerare på den svenska marknaden inom ett till två år. De siktar på en förvaltningsavgift på cirka 2 procent för den globala fonden och 2,5 procent för Afrika- och Vietnam-fonden.

Författare Jakob Palmgren

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.