Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-08

Rizzo Group AB: Styrelsen har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutar att upprätta och låta Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning

STOCKHOLM (8 april 2021) - Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, infört inköpsstopp för varor och tjänster för att prioritera betalningar för beställda och levererade varor och tjänster. Av regeringen införda restriktionerna till följd av COVID-19 har medfört en kraftigt minskad kundtillströmning till Bolagets butiker i Sverige och Norge samt inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat vinstmarginalen och resultatet negativt.

Den 23 mars 2021 ansökte Bolaget om ny företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt, vilken godkändes samma dag. Beslutet baseras på ett kraftigt omsättningstapp till följd av förstärkta restriktioner i samband den andra vågen av COVID fr.o.m. november 2020 och framåt. Koncernen har som en följd av restriktionerna förlorat omsättning om -142 MSEK under perioden november 2020 och februari 2021 jämfört med året innan. Koncernen har sedan pandemin startade tappat försäljning på totalt -345 MSEK (-43 %). Koncernen har samtidigt gjort sänkningar av omkostnadsmassan som motsvarar mer än 100 MSEK på årsbasis i besparingar.

Bolagets styrelse har, funnit skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 6 829 575,34 SEK. Bolagets styrelse har därför beslutat att genast upprätta och låta Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning.

Om kontrollbalansräkningen skulle utvisa att Bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att snarast kalla till en kontrollstämma för att besluta om Bolaget ska gå i likvidation eller besluta om fortsatt drift.

Styrelsen bedömer att ett ackord i kombination med de andra åtgärder som Bolaget genomför, så som att arbeta på att återfå kundtrafiken till butikerna, genomförande av befintlig affärsplan (framför allt vad gäller lansering av nya tjänster), omställning av de kvarvarande ca 30 butikerna, fortsatt reducering av omkostnader (bl.a. genom ytterligare nedstängningar av butiker i kombination med flytt av butiker) samt att outsourca vissa funktioner och fortsätta att minska på centrala kostnader, kan läka den eventuella kapitalbristen i Bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 11:00 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se
 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.