Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

RLS Global AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

1 januari?30 juni i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5), en ökning med 5 %.
· Totala rörelseintäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,5), en ökning med
10 %.

· Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (-9,7).
· Resultat uppgick till -11,1 MSEK (-9,8).
· Resultatet per aktie efter utspädning var -0,19 SEK (-0,18).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 MSEK
(-8,6).

· Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till +2,5 MSEK,
varav 1,1 MSEK avsåg optionspremier och 1,4 MSEK inlösen av aktier
från anställda och fd anställda.

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 34,5 MSEK (54,8).
· Soliditeten uppgick till 86 % (93).
1 april ?30 juni i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med 14 %.
· Totala rörelseintäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med
16 %.

· Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-5,4).
· Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-5,4).
· Resultatet per aktie efter utspädning var -0,11 SEK (-0,09).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 MSEK
(-4,0).

Väsentliga händelser under Q2

· Karin Fischer rekryteras som ny VD för RLS Global.
· Fd anställda och anställda förvärvar 462 800 aktier från
optionsprogram 2015-2018.

· På årsstämman den 13 juni beslutas ett nytt
teckningsoptionsprogram a 1 000 000 optioner och full teckning skedde
inom utsatt tid av anställd personal.

· Kenth Hanssen avgår som VD den 13 juni och Anders Husmark tar
rollen som tillfällig VD.

· Europerio9, "Världens största parodkonferens", pågår under slutet
av juni i Amsterdam och REGEDENT presenterar klinisk data för
Perisolv i en stor monter, vid föreläsningar samt vid olika möten.

· Ett exklusivt distributionsavtal tecknas mellan RLS och ett av
världens ledande dentalbolag, Straumann, avseende försäljning av
Carisolv.

· Ansökan om att få starta nästa kliniska studie för ChloraSolv
lämnas in till Etisk Kommitté samt Läkemedelsverket.

· Tidigare samarbetspartner, Karin Bergquist, framställer krav på en
engångsersättning på 8 Mkr jämte rättegångskostnader som betalning
för överlåtelse av uppfinnarrätt. RLS inlämnar svaromål på utsatt
tid.

Viktiga händelser efter perioden

· Sårvårdspatentet, "dermasolv", godkänns i Kina.
· Ytterligare föreläsningar genomförs i Japan under juli för totalt
ca 1 200 tandläkare/ tandvårdspersonal.

· 6 juli registrerar Bolagsverket 1 000 000 teckningsoptioner
förvärvade av de anställda i det nya optionsprogrammet 2018-2021.

· Aktiekapitalet höjs med 52 291,96 kronor och 462 800 nya aktier
registreras när en anställd och fd anställda förvärvar aktier från
optionsprogram 2015-2018.

· Karin Fischer tillträder som VD den 20 augusti.
För frågor hänvisas till

Karin Fischer, VD RLS Global, 0702-48 46 51

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra
ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq
First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs
mer på www.rlsglobal.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2...
http://mb.cision.com/Main/12052/2604991/900306.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.