Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

RLS Global AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra
bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer
detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den
fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma
samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns
tillgängliga på bolagets hemsida:

https://rls.global/invitations/

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om
aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att, med undanröjande av
bemyndigande lämnat den 29 maj 2019, bemyndiga styrelsen i bolaget,
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av
högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av
aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för extra stämman 19 augusti
2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket
6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Samtliga beslut var enhälliga.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För frågor hänvisas till
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telephone: +46 702 48 46 51

About RLS Global
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland
andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på
Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser,
telefon +46 8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer
www.rls.global

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/12052/2883938/1092093.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.