Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

RLS Global AB: Optionsprogram till anställda i RLS Global AB

Enligt beslut fr?n extra bolagsst?mman den 21 januari 2016 har nu
tilldelning skett av 208 000 teckningsoptioner till anst?llda enligt
teckning p? teckningslista.

Styrelsen besl?t efter bolagsst?mmans godk?nnande att tilldela Kenth
Hanssen 50 000 teckningsoptioner, Ulrica Almh?jd 40 000
teckningsoptioner, Magnus Olsson 40 000 teckningsoptioner, Annelie
Skafte Persson 40 000 teckningsoptioner, Eva Sheingold 19 000
teckningsoptioner och Kristina Runge 19 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger r?tt att teckna en ny aktie i bolaget. De nya
aktierna skall ge r?tt till utdelning f?rsta g?ngen p? den
avst?mningsdag f?r utdelning, som infaller n?rmast efter det att
teckning verkst?llts.

Motiven f?r beslutet och sk?len till avvikelsen fr?n aktie?garnas
f?retr?desr?tt ?r att Bolaget bed?mer att det ?r positivt f?r
Bolagets l?ngsiktiga utveckling att anst?llda erbjuds m?jlighet till
del?gande genom ett incitamentsprogram.

Tilldelningen grundar sig p? beslut vid extra bolagsst?mma 21 januari
2016 att utge 208 000 teckningsoptioner. Teckningen har utnyttjats
till 100 %. Detta inneb?r att aktiekapitalet kommer att ?ka med 23
502 kronor (f?rutsatt nuvarande kvotv?rde och att ingen omr?kning
skett enligt de fullst?ndiga villkoren f?r incitamentsprogrammet
Teckningsoptioner 2016/2019).

Betalning kommer att erl?ggas senast 4 mars 2016 med 0,24 kronor per
teckningsoption (vilket har ber?knats med till?mpning av Black &
Scholes modell), totalt 49 920 kronor, motsvarande 0,4 % av antalet
aktier. Varje teckningsoption ber?ttigar till teckning av en aktie
till en teckningskurs om 9,30 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anm?lan om teckning av nya
aktier under tiden fr?n och med 15 januari 2019 till och med 15
februari 2019. F?r det fall k?parens anst?llning hos bolaget upph?r
f?re teckningsperioden g?ller f?ljande:

a) I det fall k?paren s?ger upp sig, ?terk?ps optionerna till ink?pspris.
b) I det fall k?paren blir uppsagd p? grund av arbetsbrist, ?ger k?paren r?tt att beh?lla optionerna.
c) I det fall k?paren blir avskedad eller agerat illojalt mot bolaget, f?rfaller optionsr?tten utan ers?ttning.
d) Alla optioner m?ste l?sas in senast tre m?nader efter att de l?pt ut.

F?r ytterligare information, v?nligen kontakta:
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB
Tel: +46 732 74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB ?r ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat
p? att ta fram v?vnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva
behandlingar. Baserat p? v?r unika kloraminkompeten, utvecklar och
s?ljer vi biokemiska produkter f?r n?gra av v?ra vanligaste
folksjukdomar inom s?r-och dentalv?rd. RLS har en portf?lj av starka
varum?rken, bland andra ChloraSolv?, Perisolv?, Carisolv? och
Kindersolv?. Bolaget ?r noterat p? AktieTorget. L?s mer p?
www.rlsglobal.se.

RLS Global AB, S?rredsbacken 20, 418 78 G?teborg, tel 031-780 68 20,
e-mail customer@rlsglobal.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/optionsprogram-till-anstallda-...
http://mb.cision.com/Main/12052/9923408/481064.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.