Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

RLS Global AB: RLS Global AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2019

1 oktober - 31 december
· Försäljningen uppgick till kSEK 54 (1,131)
· Resultat före finansiella poster och skatt MSEK -8,9 (-5,9)
· Resultat per aktie före utspädning SEK -0.15 (-0.10)
· Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK -5,7 (-5,0)
· Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 41,8 (22,6)

1 januari - 31 december
· Försäljning för perioden tkr 1,023 (2,621)
· Resultat före finansiella poster och skatter (EBIT) uppgick till
MSEK -26,7 (-21,9)

· Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,44 (-0,37)
· Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK -24,9 (-21,7)
· Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 41,8 (22,6)
· Soliditeten var 90% (84)

Väsentliga händelser under Q4
· RLS mottog och levererade den första ordern av ChloraSolv
· RLS har lämnat in en "pre-RFD" ansökan till myndigheterna (FDA) i
USA

· RLS har skrivit avtal med RISE angående nya prekliniska tester
· Nuvarande affärsmodell utvärderas gällande dentalprodukter
· RLS siktar på att vara redo för MDR till maj 2020
· RLS's distributör OneMed tecknade kontrakt med fem kommuner
· RLS har förberett dokumentationen inför en offentlig upphandling med
en av Sveriges största regioner

Väsentliga händelser efter perioden
· En framgång för den kliniska studien ChloraSolv01 den kliniska har
inkluderat alla patienter

· Revision av Lloyd's avseende vårt kvalitetssäkringssystem samt av
Eurofins, vilken är vårt nya anmälda organ (Notified Body) för
direktiv av medicinsk utrustning. Revisionen resulterade i goda
resultat och nya certifikat utfärdades

· RLS har initierat marknadsaktiviteter i Norge och Danmark
· Styrelsen har beslutat att upphöra med affärsområdet Dental och
olika möjligheter för ett avslut ses över

Väsentliga händelser under året
Väsentliga händelser under Q1
·Den 1 januari - CariSolv och PeriSolv är ledande produkter inom
effektiv och substansbevarande behandling av karies och periodiska
sjukdomar och kommer att distribueras uteslutande av Unident med
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland (utom PeriSolv i
Norge)

· Den 13-15 mars - deltog RLS på IDS Conference tillsammans med
Straumann och är delaktig i lanseringen av "Next Generation
Dentistry"

Väsentliga händelser under Q2
· ChloraSolv fick sitt CE godkännande för kommersiell lansering i EU
· RLS beviljades ett banklån för att säkerställa finansie-ringen
ytterligare ett år

· RLS Global AB har nått en uppgörelse med Dr. Karin Bergqvist
· Under den 5 - 7 juni deltog RLS på EWMA konferensen (European Wound
Management Association) i Göteborg

· ChloraSolv registrering för Australien initierades

Väsentliga händelser under Q3
· Registrering av ChloraSolv i Australien är inlämnad
· En Produktspecialist anställdes i Augusti för att driva
kommersialiseringen av ChloraSolv för den svenska marknaden

· En extra bolagstämma hölls den 19 Augusti
· En riktad nyemission gjordes i september vilken genererade ca MSEK
50 i nytt kapital

Handelsplats och certified adviser
Aktien är listad på Nasdaq First North sedan 17 maj 2017 och handel
sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på
Aktietorget. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08 463 83
00,

Bokslutskommunikén 2019 är bifogad samt tillgänglig på www.rls.global

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51
Eva Jagenheim, CFO
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland
andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på
Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser,
telefon +46 (0)8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs
mer på www.rls.global (http://about:blank)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/rls-global-ab--publ--boksluts...
https://mb.cision.com/Main/12052/3035397/1193925.pdf

Författare Cision News