Du är här

2017-05-15

RLS Global AB: RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017

RLS Global AB (publ) ("RLS" eller "Bolaget") har ansökt om och
godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i
bolagets aktie på Nasdaq First North är onsdag den 17 maj 2017.
Handel i Bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista
dag för handel på AktieTorget är den 16 maj 2017.

RLS kommer fortsatt att handlas under kortnamnet RLS med nuvarande
ISIN-kod SE0005190725. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några
åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North har Bolaget
upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på RLS hemsida.
I bolagsbeskrivningen återfinns ny information om Bolagets
re-gulatoriska processer.

Regulatoriska processer

I USA har Bolaget en pågående dialog med FDA och har inlämnat en s.k.
510 (k) ansökan avseende ChloraSolv. 510(k) är en regulatoriskt sett
enklare registrering jämfört med en PMA-registrering. En
PMA-registrering innebär dock att produkten får en högre
klassificering, vilket stärker mark-nadspotentialen. RLS Global
utvärderar möjligheten att även ansöka om PMA-registrering av
Chlo-raSolv. Bolagets nuvarande målsättning är att erhålla ett
FDA-godkännande före utgången av 2017.

För den europeiska marknaden pågår en process avseende CE-märkning för
ChloraSolv. Bolaget bedömer att en fullständig dossier för ChloraSolv
kan inlämnas innan årsskiftet. Därefter fortgår läkemedelsverkets
granskning. Bolaget bedömer att CE-märkning kan förväntas tidigast
vid halv-årsskiftet 2018.

Tillsammans med Bolagets distributör i Mellanöstern, Equivaa, har
tester med ChloraSolv gjorts där ett flertal patienter med svårläkta
diabetessår har behandlats med ChloraSolv under studielika former.
Med utgångspunkt i de tester som genomförts förs en dialog med
registreringsmyndighet-erna i Kuwait, Saudi Arabien och Bahrain med
målsättning att erhålla ett lokalt marknadsgodkän-nande i närtid.

Kommentar från VD, Kenth Hansen

Listningen på Nasdaq First North är ett viktigt steg i utvecklingen av
RLS Global. Vi har tidigare i år genomfört en större kapitalisering
och har därmed de finansiella resurser vi behöver för att ta vår
innovativa sårvårdsprodukt, ChloraSolv, genom de regulatoriska
processerna med målsättning om en bredare marknadslansering under
2018. Dessförinnan räknar vi med att kunna lansera ChloraSolv i
Mellanöstern. Vi har pågående processer med myndigheterna i tre
länder i Mella-nöstern och räknar med att kunna marknadsregistrera
ChloraSolv inom kort.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 maj 2017 kl 16.00.

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra
ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat
på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/rls-global-ar-godkant-for-hand...
http://mb.cision.com/Main/12052/2265723/674480.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.