Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

RNB RETAIL AND BRANDS: Beslutade ändringar i obligationslånet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) ("RNB" eller "Bolaget") förslagna
ändringar i Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830)
("Obligationslånet") har godkänts.

Bolaget kallade den 2 oktober 2019 obligationsinnehavarna till
skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för
Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 oktober
2019. Förslagen accepterades av samtliga deltagande
obligationsinnehavare och ett tillräckligt antal
obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att
uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet.

De nu beslutade förändringarna, som träder ikraft från om med idag, 22
oktober 2019, är:

· Definitionen av Slutlig Förfallodag för Obligationslånet justeras
till att tidpunkten för slutförfall för Obligationslånet senareläggs
med två år, från den 2 februari 2021 till den 2 februari 2023.

· Definitionen av Tillåten Skuld är justerad till att även omfatta
följande stycke: "upptaget av Emittenten under ett kortfristigt
icke-säkerställt lån för att finansiera Koncernens kortsiktiga
likviditetsbehov förutsatt att (i) de Finansiella Förpliktelserna
inte överstiger ett aggregerat belopp om (A) SEK 30 000 000 vid någon
tidpunkt, eller (B) 60 000 000 för varje sammanhängande period om 365
dagar, (ii) sådant lån inte är utestående längre än tre (3) månader
från dagen då lånet lämnades, och (iii) de Finansiella Förplikterna
under sådant lån är fullt efterställda Obligationen och den Super
Seniora Faciliteten i Emittentens insolvens, konkurs eller
företagsrekonstruktion".

· Avsnitt 10.1 Återbetalning vid slutförfall är justerad till att
beloppet som betalas per obligation vid slutförfall av
Obligationslånet ska vara 106 procent av det nominella beloppet,
tillsammans med upplupen men obetald ränta.

· Avsnitt 10.3 Frivilligt återköp är justerad till att återköp
(call) ska vara tillåtet vid följande datum och med följande
lösenpris (a) till och med 31 juli 2021 till nominellt belopp,
tillsammans med upplupen men obetald ränta; (b) från och inklusive 1
augusti 2021 till 31 januari 2022 till 103 procent av det nominella
beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta; och (c) från
och inklusive 1 februari 2022 till 31 januari 2023 till 106 procent
av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald
ränta.

För fullständig beskrivning av Justeringarna, se kallelsen "Notice of
Written Procedure" som den 2 oktober 2019 publicerades på Bolagets
hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02, e-post:
magnus.hakansson@rnb.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 13.00 CEST.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/beslutade-andringar-i...
https://mb.cision.com/Main/5860/2938164/1127372.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.