Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

RNB RETAIL AND BRANDS: Delårsrapport för perioden 1 september 2013 - 28 februari 2014

ANDRA KVARTALET, 1 DECEMBER 2013 - 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 502
Mkr (531), en minskning med 5,5 procent.

Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 2 Mkr
(2).

· Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till
-2 Mkr (-10).

· Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till
-2 Mkr (-41), exklusive föregående års nedskrivning av varumärke i JC
om 260 Mkr.

· Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick
till -2 Mkr (-300), vilket motsvarar -0,06 kronor (-362,82) per
aktie. Resultatet föregående år inkluderar 203 Mkr i nedskrivning
efter skatt av varumärke i JC.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42 Mkr (15).
· 24 nya butiker har tillkommit under kvartalet, i samband med
övertagandet av den norska franchiseverksamheten för Polarn O. Pyret.
I övrigt har inga nya butiker öppnats i perioden december - februari.

· Under kvartalet förvärvade Polarn O. Pyret 100% av aktierna i WAM
AS i Norge. WAM AS var master franchisetagare till Polarn O. Pyret i
Norge. Tillträdet skedde 2 januari, 2014.

HALVÅRET, 1 SEPTEMBER 2013 - 28 FEBRUARI 2014 I SAMMANDRAG

· Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget
JC till Denim Island AB. I första kvartalet innevarande år uppgick
JC:s försäljning till 111 Mkr (174) och rörelseresultatet till -6 Mkr
(-21).

· Nettoomsättningen, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 986
Mkr (1 025), en minskning med 3,8 procent.

· Rörelseresultatet, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till 17
Mkr (22).

· Resultatet före skatt, exklusive avyttrad verksamhet, uppgick till
11 Mkr (0).

· Resultatet före skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till
5 Mkr (-51), exklusive föregående års nedskrivning av varumärke i JC
om 260 Mkr.

· Resultatet efter skatt, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick
till 4 Mkr (-311), vilket motsvarar 0,13 kronor (-375,8) per aktie.

· Resultatet föregående år inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter
skatt av varumärke i JC.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22 Mkr (-41).
· Utöver det övertagande av 24 butiker som skett i Norge i samband
med förvärvet av Master Franchisetagaren WAM AS har 1 ny butik
(Polarn O. Pyret) öppnats under halvåret.

· Under kvartal 1 ingick Polarn O. Pyret avtal om förvärv av 100% av
aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS var master franchisetagare till
Polarn O. Pyret i Norge. Tillträdet skedde 2 januari, 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08 410 522 25, 0768 87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för
offentliggörande klockan 07:30 den 2 april 2014.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode,
konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service
och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak
i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret
samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL
AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är
sedan 2001 noterad på NASDAQ OMX Nordic.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/delarsrapport-for-peri...
http://mb.cision.com/Main/5860/9562133/228031.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.