Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

RNB RETAIL AND BRANDS: Delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 30 november 2019

Man of a kind med positivt resultat

RNB startade e-handel inom lyxsegmentet för män, Man of a kind år
2016. Under kvartalet har en mycket viktig milstolpe nåtts genom att
kvartalsresultatet uppnår svarta siffror för första gången. Fokus har
varit på fullprisförsäljning och trots avsaknad av rabatter har
segmentet växt med 27% under kvartalet och rullande tolvmånaders
försäljning ligger nu på 25 Mkr. RNBs rörelseresultat före
omstruktureringskostnader och IFRS 16 uppgick till 17 Mkr i
kvartalet.

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2019 - 30 NOVEMBER 2019 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen minskade till 573 Mkr (600).
· Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med
-9,0 procent.

· Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -8,5
procent, jämfört med marknadens nedgång om -2,5 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (36). Rörelseresultat,
exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och
omstruktureringskostnader, uppgick till 17 Mkr (36).

· Resultat efter skatt uppgick till -4 Mkr (25). Exklusive IFRS 16
var resultat efter skatt 0 Mkr (25).

· Resultat per aktie var -0,12 kronor (0,75).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 99 Mkr (47).
Händelser under kvartalet UTGÅNG

· En extra bolagsstämma den 30 oktober 2019 beslutade att genomföra
en fullt ut garanterad nyemission av aktier som beräknades tillföra
cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.

· Genom ett skriftligt förfarande godkändes ändringar i
obligationsvillkoren som bland annat innebär att obligationslånet är
förlängt till februari 2023 och att justeringar skett vid
återbetalning vid slutförfall och frivilligt återköp.

· Bolaget offentliggjorde att Kristian Lustin tillträder som
koncernchef den 1 januari 2020.

Händelser EFTER kvartaletS UTGÅNG

· Nyemissionen slutfördes och RNB har erhållit emissionslikviden.
Det högre aktiekapitalet och de nya aktierna är registrerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 520 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Kristian Lustin, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 524 63, e-post: kristian.lustin@rnb.se

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 november 2019 klockan 07:00 CET

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret.
Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på
varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har cirka 250
butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie
är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/delarsrapport-for-per...
https://mb.cision.com/Main/5860/2994485/1164209.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.