Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

RNB RETAIL AND BRANDS: Kommuniké från årsstämman

RNB RETAIL AND BRANDS AB höll på onsdagen den 21 december 2016
årsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av
Laszlo Kriss.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om
ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för räkenskapsåret 1 september 2015 -

31 augusti 2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontant
utdelning om 0,25 kronor per aktie ska utgår för verksamhetsåret
2015/2016 och att avstämningsdag är fredagen den 23 december.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och
revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av 6 ledamöter och att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo
Kriss, Per Thunell, Ivar Fransson, Michael Lemner, Monika Elling och
Sara Wimmercranz. Laszlo Kriss valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 275 000 kr att fördelas med 350
000 kr till styrelsens ordförande, 160 000 kr till envar av övriga
styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till
revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga
2 ledamöter i revisionsutskottet. Därutöver skall inget arvode utgå
för utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande
räkning.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ernst
& Young till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman
för räkenskapsåret 2016/2017. Som huvudansvarig revisor har
revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund.

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarkanden. Informationen lämnades geno
nedanstående kotanktpersons försorg, för offentliggörande den 21
december 2016 klockan 20:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, 08-410 520 02, 0768
87 20 02,

e-post: magnus.hakansson@rnb.se
RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode,
konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service
och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak
i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret,
samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL
AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är
sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kommunike-fran-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/5860/2155433/607330.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.